(MAIN) XI IIT REG ON 31.12.2018 RESULT (ATTENDED :652)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 31.12.2018 RESULT  (ATTENDED :652)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1565759 KARTIK SHARMA      54 232 48 309 34 494 136 331
2 1565792 VIPUL GUPTA        59 194 32 453 17 611 108 452
3 1573795 AARAV BORAH        69 119 25 509 8 641 102 471
4 1571724 SETOO KUMAR        48 289 24 515 25 561 97 491
5 1574487 HARKIRAT SINGH     63 164 18 556 15 622 96 497
6 1577931 ADITYA YADAV       51 263 17 562 19 602 87 524
7 1527999 SHUBHAM            26 485 8 608 48 351 82 544
8 1561133 ABHISHEK SINGH     56 218 14 578 12 631 82 544
9 1577830 ROHIT BHARDWAJ     31 447 6 621 35 481 72 571
10 1573091 SAHIL KHOKHAR      37 400 -9 651 34 494 62 593
11 1573810 KHUSHI PANDEY      34 423 -1 642 26 551 59 599
12 1581204 AKASH KUMAR YADAV  0 639 13 580 28 539 41 628
13 1508614 ABHILESH KUMAR RAI 13 577 10 592 7 643 30 638