(MAIN) XI IIT REG ON 07.01.2019 RESULT (ATTENDED :803)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 07.01.2019 RESULT  (ATTENDED :803)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1527999 SHUBHAM             33 382 19 575 35 444 87 513
2 1573091 SAHIL KHOKHAR       28 457 10 698 15 712 53 682
3 1577830 ROHIT BHARDWAJ      20 563 10 698 22 618 52 684
4 1566013 SHOVIK SARDAR       12 673 16 619 17 684 45 713
5 1571724 SETOO KUMAR         4 768 5 748 31 496 40 731
6 1573328 AARYAN KUMAR        9 715 9 713 19 657 37 739
7 1573795 AARAV BORAH         12 673 9 713 15 712 36 743
8 1574651 NIKHIL YADAV        8 727 4 760 13 732 25 772
9 1565792 VIPUL GUPTA         4 768 6 741 12 738 22 781
10 1567638 SHUDHOPAM SINGH     9 715 -1 788 1 785 9 794
11 1508614 ABHILESH KUMAR RAI  -5 798 -1 788 14 727 8 796
12 1522208 ANKUR RAJNETA       11 687 0 784 -4 798 7 798