(MAIN) XI IIT IC ON 31.12.2018 RESULT (ATTENDED :154)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT IC ON 31.12.2018 RESULT  (ATTENDED :154)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1538128 ASHISH PANDEY       97 1 23 65 16 120 136 32
2 1470347 RAHUL PAL           88 3 10 103 17 114 115 51
3 1474550 SAKET RAJ           83 8 0 140 16 120 99 78
4 1515221 VISHAL GAURAV       47 90 10 103 37 59 94 85
5 1212184 SHIVAM TRIPATHI     78 16 0 140 3 142 81 101
6 1526794 YASH VARDHAN SINGH  41 101 38 26 0 150 79 104
7 1512730 ABHISHEK AANAND     64 42 12 91 3 142 79 104
8 1526083 ATUL KUMAR          64 42 10 103 -1 153 73 112
9 1511162 AARYAN RAWAT        20 141 5 115 30 75 55 134
10 1489081 PARAMVIR            47 90 0 140 4 140 51 137
11 1529635 ANUJ KUMAR GOND     14 147 0 140 28 80 42 142
12 1535884 HARSHIT RAWAT       36 119 1 129 0 150 37 144
13 1512381 JATIN RANA          34 123 -1 145 -1 153 32 148
14 1528960 AAYUSH ANAND SINHA  17 145 4 119 -1 153 20 149
15 1510508 AYUSH SHANDILYA     19 143 -3 151 -10 154 6 153
16 1540053 AMIT PAL            0 154 0 140 0 150 0 154