(MAIN) XI IIT IC ON 07.01.2019 RESULT (ATTENDED :225)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT IC ON 07.01.2019 RESULT  (ATTENDED :225)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1510508 AYUSH SHANDILYA          50 21 44 79 16 146 110 73
2 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE    33 106 47 70 28 82 108 77
3 1538128 ASHISH PANDEY            50 21 43 83 12 168 105 84
4 1526794 YASH VARDHAN SINGH       35 92 58 39 0 213 93 116
5 1517555 MUJTABAH JAVED MALIK     33 106 41 91 18 135 92 120
6 1489081 PARAMVIR                 34 95 50 55 1 207 85 137
7 1474548 PRIYAM JHA               28 144 47 70 9 180 84 140
8 1474550 SAKET RAJ                32 116 42 88 9 180 83 145
9 1515417 NITISH KUMAR             11 217 39 108 32 68 82 150
10 1514245 RITIK                    41 57 43 83 -3 221 81 154
11 1540053 AMIT PAL                 23 180 46 74 5 195 74 167
12 1511162 AARYAN RAWAT             24 173 47 70 2 203 73 170
13 1529635 ANUJ KUMAR GOND          27 149 29 170 15 152 71 175
14 1545302 ANVAY DUBEY              13 213 34 139 14 158 61 196
15 1470347 RAHUL PAL                19 196 37 119 2 203 58 199
16 1511544 ARYADEEP CHOUDHARY       32 116 26 185 -2 219 56 201
17 1533321 MANSI                    23 180 28 174 4 199 55 203
18 1528960 AAYUSH ANAND SINHA       21 191 20 209 13 163 54 204
19 1212184 SHIVAM TRIPATHI          24 173 29 170 0 213 53 206
20 1520391 ADITYA YADAV             29 139 24 194 -5 225 48 212
21 1510023 AMAN KUMAR               32 116 12 224 3 201 47 213
22 1475475 SIDDHANT                 21 191 19 213 6 192 46 214
23 1512730 ABHISHEK AANAND          19 196 23 197 0 213 42 217
24 1464019 SIDDHANT RAI NIGAM       8 221 26 185 1 207 35 220
25 1512381 JATIN RANA               13 213 24 194 -5 225 32 222
26 1462460 NAMIT JAIN               3 225 21 203 0 213 24 224
27 1515024 ANANYA DIXIT             7 222 15 221 -2 219 20 225