GTM - 9 - SR-IZ TEST ON 01.01.2019 RESULT (ATTENDED : 9936)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 9 - SR-IZ  TEST ON 01.01.2019 RESULT (ATTENDED : 9936)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI           50 887 85 231 95 139 230 246
2 1324394 RITIK RAJ              53 730 77 358 90 217 220 297
3 1330998 ASHWANI TANWAR         56 609 65 683 72 666 193 512
4 1366417 HARSH                  58 552 46 1583 75 572 179 653
5 1383843 ANANT                  18 6432 87 194 62 1104 167 803
6 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA       39 1803 54 1122 48 2082 141 1303
7 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    47 1055 57 989 36 3414 140 1322
8 1344781 TUSHAR KHANDURI        48 986 37 2294 48 2082 133 1518
9 1371764 RAHUL YADAV            34 2521 57 989 34 3696 125 1773
10 1379750 ARYAN GAUTAM           32 2824 31 2968 57 1390 120 1937
11 1380934 SHUBHAM KUMAR          28 3619 39 2110 52 1744 119 1974
12 1337305 NIKITA SINGH           28 3619 36 2385 46 2275 110 2341
13 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL  34 2521 13 6182 62 1104 109 2378
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      47 1055 24 3995 33 3831 104 2641
15 1380856 JATIN CHAUHAN          26 4110 34 2625 32 4001 92 3246
16 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ      5 9485 30 3120 51 1810 86 3568
17 1491415 NITIN SHOKEEN          36 2165 16 5451 29 4540 81 3910
18 1361803 ASHISH KUMAR           39 1803 12 6408 28 4712 79 4063
19 1330933 KARTHIK NAMBIAR        27 3868 17 5230 28 4712 72 4582
20 1350306 AMIT KUMAR             17 6639 14 5985 36 3414 67 4987
21 1333216 SUJYOTI JHA            25 4380 6 7975 36 3414 67 4987
22 1333293 AKARSH REDDY.T         6 9336 28 3391 28 4712 62 5477
23 1372298 SURAJ SINGH            12 8084 9 7213 40 2940 61 5564
24 1352437 MAYANK RANJAN          8 9016 0 9465 36 3414 44 7253
25 1373353 HRITIK KUMAR           6 9336 11 6656 26 5038 43 7348
26 1374808 HARSHITA               8 9016 0 9465 13 7689 21 9185
27 1569216 SHRISTI VARSHNEY       5 9485 1 9001 6 8965 12 9648
28 1333179 AVIRAL MEHLAWAT        1 9836 4 8460 -15 9940 -10 9937