GTM - 8 - SR-IZ TEST ON 31.12.2018 RESULT (ATTENDED : 11404)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 8 - SR-IZ  TEST ON 31.12.2018 RESULT (ATTENDED : 11404)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ                27 2632 62 341 75 163 164 307
2 1344763 SAKSHAM SONI             55 227 60 378 35 2079 150 408
3 1433264 SHUBHAM SINGH            13 7484 54 524 67 267 134 624
4 1383843 ANANT                    18 5423 49 706 63 339 130 696
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      35 1298 72 202 18 6114 125 772
6 1565059 PRAGYAN SINGH            23 3705 38 1459 53 623 114 1017
7 1366417 HARSH                    30 2067 37 1545 43 1221 110 1119
8 1372298 SURAJ SINGH              37 1056 25 3393 43 1221 105 1286
9 1330998 ASHWANI TANWAR           25 3202 36 1637 38 1716 99 1516
10 1344781 TUSHAR KHANDURI          35 1298 23 3830 40 1516 98 1554
11 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL    18 5423 56 468 23 4624 97 1594
12 1379750 ARYAN GAUTAM             25 3202 35 1763 32 2534 92 1830
13 1371764 RAHUL YADAV              29 2225 45 909 18 6114 92 1830
14 1570020 KESHAV JHA               8 9641 33 1972 50 766 91 1895
15 1389924 RAHUL VYAS               35 1298 43 1042 12 8261 90 1963
16 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA         20 4694 36 1637 32 2534 88 2079
17 1380934 SHUBHAM KUMAR            19 5048 35 1763 33 2373 87 2145
18 1383048 PRATYUSH ARYAN           15 6593 36 1637 33 2373 84 2335
19 1337305 NIKITA SINGH             28 2436 31 2232 25 4096 84 2335
20 1333811 DEV PARASHAR             18 5423 15 6457 46 979 79 2676
21 1336073 PRITTESH SINGH           24 3441 20 4677 29 3150 73 3214
22 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        37 1056 16 5903 19 5794 72 3309
23 1346356 SHIVANGI SINGH           14 7039 25 3393 33 2373 72 3309
24 1338092 YASHASVA LONKAR          26 2849 22 4041 18 6114 66 3943
25 1361803 ASHISH KUMAR             18 5423 21 4280 23 4624 62 4472
26 1380856 JATIN CHAUHAN            21 4282 15 6457 25 4096 61 4588
27 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ        19 5048 25 3393 12 8261 56 5276
28 1333216 SUJYOTI JHA              21 4282 9 9257 17 6490 47 6728
29 1491415 NITIN SHOKEEN            20 4694 6 10343 13 7930 39 8208
30 1569216 SHRISTI VARSHNEY         19 5048 4 10892 13 7930 36 8742
31 1352286 NIDHI                    11 8345 6 10343 2 10961 19 10989
32 1378386 KARAN SHARMA             7 10031 5 10619 4 10625 16 11166
33 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI   8 9641 -1 11320 4 10625 11 11315