GTM - 7 - SR-IZ TEST ON 30.12.2018 RESULT (ATTENDED : 13314)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 7 - SR-IZ  TEST ON 30.12.2018 RESULT (ATTENDED : 13314)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI             80 295 65 449 75 756 220 330
2 1324394 RITIK RAJ                50 1367 89 87 76 710 215 364
3 1330998 ASHWANI TANWAR           67 570 44 1332 55 2034 166 925
4 1383843 ANANT                    64 671 37 1912 64 1335 165 945
5 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA         33 3117 56 721 55 2034 144 1355
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH      50 1367 46 1191 27 5997 123 2001
7 1337305 NIKITA SINGH             23 5226 47 1133 45 3042 115 2315
8 1366417 HARSH                    30 3647 36 2018 48 2704 114 2357
9 1389924 RAHUL VYAS               48 1509 37 1912 28 5785 113 2406
10 1371764 RAHUL YADAV              15 7630 47 1133 49 2602 111 2503
11 1372298 SURAJ SINGH              26 4473 30 2884 53 2213 109 2584
12 1379750 ARYAN GAUTAM             39 2356 27 3351 39 3877 105 2768
13 1380934 SHUBHAM KUMAR            50 1367 16 6280 39 3877 105 2768
14 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH   8 10089 53 836 44 3175 105 2768
15 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL    11 8933 51 910 32 4966 94 3349
16 1361803 ASHISH KUMAR             27 4251 14 7068 52 2304 93 3414
17 1380321 KANCHAN CHOWDHARY        39 2356 3 11832 49 2602 91 3535
18 1344781 TUSHAR KHANDURI          35 2853 28 3167 23 6876 86 3881
19 1383048 PRATYUSH ARYAN           28 4038 43 1393 14 9227 85 3959
20 1333293 AKARSH REDDY.T           5 11216 27 3351 53 2213 85 3959
21 1333216 SUJYOTI JHA              18 6666 15 6719 45 3042 78 4502
22 1565059 PRAGYAN SINGH            11 8933 18 5741 43 3302 72 5012
23 1380856 JATIN CHAUHAN            40 2233 9 9059 22 7091 71 5108
24 1352437 MAYANK RANJAN            14 8003 6 10390 31 5151 51 7323
25 1373353 HRITIK KUMAR             13 8295 8 9585 25 6433 46 7974
26 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ        8 10089 25 3968 3 11963 36 9368
27 1376994 VAISHNAVI SINGH          0 12618 1 12286 35 4472 36 9368
28 1330937 ADITI SINGH              -6 13222 29 3010 11 10000 34 9712
29 1491415 NITIN SHOKEEN            2 12116 16 6280   10807 26 10814
30 1461283 KARTIK DOGRA             9 9733 0 12698 6 11288 15 12232