GTM - 13 - SR-IZ TEST ON 05.01.2019 RESULT (ATTENDED : 9218)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 13 - SR-IZ  TEST ON 05.01.2019 RESULT (ATTENDED : 9218)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI          95 100 75 127 40 426 210 107
2 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ     78 400 77 105 50 180 205 123
3 1433264 SHUBHAM SINGH         40 2590 49 546 62 75 151 425
4 1330998 ASHWANI TANWAR        58 1089 64 238 20 2277 142 535
5 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA      58 1089 52 459 30 987 140 558
6 1383843 ANANT                 53 1376 57 350 28 1180 138 581
7 1371764 RAHUL YADAV           72 546 47 598 17 2813 136 614
8 1366417 HARSH                 81 328 22 2815 21 2044 124 802
9 1344781 TUSHAR KHANDURI       60 987 43 750 13 3838 116 968
10 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL 42 2341 42 785 24 1654 108 1152
11 1372298 SURAJ SINGH           47 1837 22 2815 33 758 102 1332
12 1383048 PRATYUSH ARYAN        29 4157 43 750 22 1904 94 1615
13 1401246 DRRUV UPADHYAY        15 6867 25 2392 27 1283 67 3131
14 1333216 SUJYOTI JHA           35 3254 7 6488 4 6631 46 5054
15 1491415 NITIN SHOKEEN         30 4004 15 4304 -1 8096 44 5285
16 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR  20 5812 7 6488 9 5021 36 6129
17 1443955 ADI PANDEY            20 5812 5 6984 6 5934 31 6637
18 1338092 YASHASVA LONKAR       23 5216 -6 9075 8 5338 25 7306
19 1350304 PRIYANSH KUMAR        2 8682 4 7283 14 3587 20 7824
20 1336073 PRITTESH SINGH        7 8153 18 3591 -5 8799 20 7824
21 1350306 AMIT KUMAR            4 8516 8 6204 4 6631 16 8148
22 1333179 AVIRAL MEHLAWAT       -3 9017 5 6984 -4 8563 -2 9037