GTM - 10 - SR-IZ TEST ON 02.01.2019 RESULT (ATTENDED : 8589)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 10 - SR-IZ  TEST ON 02.01.2019 RESULT (ATTENDED : 8589)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI           95 107 65 225 75 367 235 161
2 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    91 137 36 1000 62 703 189 357
3 1330998 ASHWANI TANWAR         68 621 40 820 53 1118 161 635
4 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA       42 2212 63 248 47 1560 152 751
5 1333811 DEV PARASHAR           42 2212 50 477 59 827 151 771
6 1344781 TUSHAR KHANDURI        80 298 37 948 29 3856 146 851
7 1366417 HARSH                  72 498 12 3621 53 1118 137 1015
8 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL  36 2878 37 948 62 703 135 1063
9 1379750 ARYAN GAUTAM           48 1662 44 659 43 1901 135 1063
10 1380856 JATIN CHAUHAN          53 1311 30 1383 23 5053 106 1828
11 1380934 SHUBHAM KUMAR          39 2521 17 2703 50 1333 106 1828
12 1369570 SAHIL YADAV            55 1203 25 1776 22 5270 102 1976
13 1389924 RAHUL VYAS             57 1072 23 1947 15 6852 95 2289
14 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      53 1311 23 1947 19 5961 95 2289
15 1570020 KESHAV JHA             8 8034 29 1440 56 963 93 2381
16 1371764 RAHUL YADAV            45 1931 23 1947 24 4826 92 2428
17 1490446 ARYAN ANAND            44 2028 27 1575 16 6568 87 2686
18 1565059 PRAGYAN SINGH          61 883 1 6893 25 4620 87 2686
19 1370901 MOHIT YADAV            50 1526 -2 8039 35 2898 83 2909
20 1346356 SHIVANGI SINGH         18 6043 24 1841 34 3047 76 3317
21 1383018 MANSI GOSWAMI          43 2124 -3 8232 35 2898 75 3396
22 1372298 SURAJ SINGH            33 3312 8 4695 34 3047 75 3396
23 1337305 NIKITA SINGH           19 5845 19 2432 36 2708 74 3464
24 1330937 ADITI SINGH            19 5845 21 2128 25 4620 65 4121
25 1333216 SUJYOTI JHA            28 4137 8 4695 27 4217 63 4304
26 1443955 ADI PANDEY             22 5228 7 4965 23 5053 52 5264
27 1491415 NITIN SHOKEEN          24 4890 -3 8232 30 3687 51 5367
28 1461283 KARTIK DOGRA           21 5415 1 6893 14 7058 36 6952
29 1352286 NIDHI                  5 8410 -2 8039 33 3203 36 6952
30 1378386 KARAN SHARMA           12 7248 7 4965 12 7436 31 7423
31 1338092 YASHASVA LONKAR        3 8499 2 6671 16 6568 21 8213
32 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI 3 8499 -4 8337 4 8461 3 8580