(ADV) XI IIT REG ON 21.01.2019 RESULT (ATTENDED :555)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT REG ON 21.01.2019 RESULT  (ATTENDED :555)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1565759 KARTIK SHARMA        12 401 11 314 8 395 31 381
2 1577830 ROHIT BHARDWAJ       11 420 5 457 7 415 23 462
3 1548890 PIYUSH               4 515 8 385 8 395 20 480
4 1522208 ANKUR RAJNETA        1 536 2 517 5 472 8 532
5 1508614 ABHILESH KUMAR RAI   1 536 2 517 4 494 7 537
6 1567638 SHUDHOPAM SINGH      6 490 -1 544 1 530 6 540
7 1581204 AKASH KUMAR YADAV    2 532 0 537 -4 552 -2 552
8 1573795 AARAV BORAH          4 515 -1 544 -6 554 -3 553