(ADV) XI IIT IC ON 14.01.2019 RESULT (ATTENDED :158)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(ADV) XI IIT IC ON 14.01.2019 RESULT  (ATTENDED :158)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1526794 YASH VARDHAN SINGH          24 21 40 12 8 128 72 17
2 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE       20 38 26 33 22 33 68 24
3 1511544 ARYADEEP CHOUDHARY          14 65 22 47 32 6 68 24
4 1538128 ASHISH PANDEY               32 6 10 102 12 101 54 43
5 1459525 ADITYA BISHT                32 6 12 93 6 136 50 51
6 1474550 SAKET RAJ                   22 29 18 62 10 115 50 51
7 1540053 AMIT PAL                    26 17 6 120 16 65 48 55
8 1474548 PRIYAM JHA                  18 46 10 102 18 51 46 61
9 1470347 RAHUL PAL                   28 13 12 93 4 145 44 69
10 1535884 HARSHIT RAWAT               20 38 12 93 12 101 44 69
11 1526083 ATUL KUMAR                  16 52 16 71 10 115 42 77
12 1515221 VISHAL GAURAV               10 94 20 57 8 128 38 82
13 1184049 PRADYUMNA OJHA              6 108 14 80 12 101 32 95
14 1464019 SIDDHANT RAI NIGAM          22 29 6 120 4 145 32 95
15 1510508 AYUSH SHANDILYA             2 137 10 102 16 65 28 110
16 1489081 PARAMVIR                    12 79 0 141 14 85 26 119
17 1512730 ABHISHEK AANAND             2 137 12 93 8 128 22 128
18 1212184 SHIVAM TRIPATHI             2 137 4 126 14 85 20 134
19 1511162 AARYAN RAWAT                16 52 -8 156 8 128 16 140
20 1514245 RITIK                       14 65 -6 154 8 128 16 140
21 1528960 AAYUSH ANAND SINHA          -2 151 2 137 12 101 12 148
22 1512381 JATIN RANA                  12 79 -2 145 -2 153 8 150
23 1529635 ANUJ KUMAR GOND             -2 151 10 102 -2 153 6 152
24 1515417 NITISH KUMAR                4 122 -10 157 8 128 2 154