TEST TYPE-(FOU)-IX-STU-NORTH,TEST DATE -09-12-2018 (TOTAL ATTENDANCE-353)

TEST TYPE-(FOU)-IX-STU-NORTH,TEST DATE -09-12-2018 (TOTAL ATTENDANCE-353)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MTR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOT

(260)
AIR
1 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     24 59 96 28 31 203 44 25 35 52 230 16
2 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  22 97 96 28 36 135 44 25 29 112 227 24
3 1468937 AARYAN KASHYAP                      32 20 88 61 31 203 44 25 29 112 224 28
4 1464839 ABHISHEK PANDEY                     28 29 83 90 44 58 39 39 26 137 220 38
5 1467443 AYUSH GODARA                        22 97 78 119 31 203 31 102 24 161 186 107
6 1524706 SAKSHAM BHATIA                      27 54 83 90 39 118 31 102 6 317 186 107
7 1466212 PARTH                               17 144 78 119 36 135 26 158 26 137 183 116
8 1499964 NAINA THAKUR                        18 124 76 127 32 185 38 46 10 290 174 138
9 1507467 DEVANSH                             0 321 88 61 39 118 28 128 9 298 164 160
10 1514253 HARSHIT KUMAR                       9 231 61 197 39 118 26 158 29 112 164 160
11 1458875 ABHINAV PAINOLI                     9 231 77 122 21 278 36 55 10 290 153 173
12 1466668 BHARGAVI ANAND                      9 231 73 145 40 68 16 272 11 276 149 177
13 1504055 ANVITA GUPTA                        14 175 60 200 40 68 24 167 11 276 149 177
14 1504521 SASHRIKAA LOOMBA                    -3 339 71 157 31 203 26 158 21 195 146 187
15 1460371 DEVJYOTI NANDI                      14 175 66 178 4 337 31 102 29 112 144 189
16 1584834 PRACHI KUMARI                       11 210 59 204 31 203 30 106 12 269 143 195
17 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               16 148 45 263 36 135 23 190 20 200 140 200
18 1507422 SHASHANK                            32 20 46 260 24 253 16 272 21 195 139 203
19 1502772 PAVAN KRISHNA SAI                   11 210 72 152 24 253 12 304 16 239 135 211
20 1476604 ADITYA GHOSH                        12 205 49 247 21 278 33 80 19 207 134 214
21 1515272 KUNAL VIJAY                         19 112 46 260 30 209 26 158 10 290 131 221
22 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  14 175 41 272 39 118 23 190 4 325 121 246
23 1520440 POORNIMA BAJPAI                     13 187 51 238 34 176 8 328 13 258 119 249
24 1473754 SHASHANK BHARTI                     -7 351 50 240 39 118 13 300 24 161 119 249
25 1486162 VIDHI AGARWAL                       16 148 29 310 44 58 7 333 20 200 116 255
26 1553246 ARCHIT PANDEY                       0 321 23 327 28 229 34 72 26 137 111 262
27 1464847 ABHINAV SRIVATSA KONDAPALLI         2 302 40 276 26 243 26 158 16 239 110 264
28 1462457 ANSHUL AGARWAL                      2 302 29 310 39 118 21 221 16 239 107 270
29 1513669 K.BHANU.V                           3 286 47 254 33 180 7 333 16 239 106 272
30 1505878 ANU SHREE                           12 205 28 313 44 58 18 249 4 325 106 272
31 1572916 KUVAM BHARDWAJ                      -3 339 18 336 24 253 34 72 16 239 89 296
32 1460034 ADITYA SINGH BISHT                  5 265 20 334 29 222 22 197 11 276 87 299
33 1505906 VARENYA PANDEY                      10 219 19 335 44 58 9 316 4 325 86 303
34 1516405 DEEPAK SINGH                        3 286 48 251 5 336 11 307 18 217 85 304
35 1457200 LAVANYA SINGH                       7 255 25 320 19 291 16 272 17 225 84 306
36 1468413 ARYAN                               -1 329 41 272 3 342 18 249 17 225 78 311
37 1506149 PULKIT SINGH                        2 302 22 329 27 233 16 272 1 338 68 323
38 1468406 SAUMYA                              -3 339 24 322 19 291 8 328 13 258 61 329
39 1524429 SHAGUFTA MUSHARRAF                  -4 342 9 346 30 209 0 345 20 200 55 334
40 1551874 RAMAN GAUTAM                        2 302 15 339 3 342 19 233 -10 352 29 348