TEST TYPE-((CBSE)-X-STU-NORTH,TEST DATE -09-12-2018

TEST TYPE-((CBSE)-X-STU-NORTH,TEST DATE -09-12-2018
S NO ROLL_NO NAME SCIENCE

(80)
SR TOTAL

(80)
 Average BIO

(44)
  Est_Avg  AIR
1 1374199 SANIA KATARIA 75 1 75 93.8 1 93.8 1
2 1476436 NISHITA SHARMA 66.5 2 66 83.1 2 83.1 2
3 1495644 PRASUN KUMAR SINGH 62.5 3 62 78.1 3 78.1 3
4 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA 61.5 4 61 76.9 4 76.9 4
5 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH 60 6 60 75 6 75 6
6 1571198 LEEPAKSHI ARVIND 45.5 15 45 56.9 15 56.9 15
7 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA 44 18 44 55 18 55 18
8 1380302 PRINCE KUMAR 42 19 42 52.5 19 52.5 19
9 1395813 VATSAL  SINGH 41 20 41 51.3 20 51.3 20
10 1446921 PRAAVEER SINGH KALIYAR 36.5 21 *       36. 45.6 21 45.6 21
11 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA 35.5 22 *       35. 44.4 23 44.4 23
12 1445574 LAKSHAY SABHARWAL 31 25 *       31. 38.8 25 38.8 25
13 1526035 AYUSH KUMAR 30.5 25 *       30. 38.1 27 38.1 27
14 1511151 SNEHA RAI 26.5 29 *       26. 33.1 30 33.1 30
15 1485911 TARUN SHRIVAS 23 33 *       23. 28.8 33 28.8 33
16 1487226 CHANDAN PANDIT 14.5 37 *       14. 18.1 37 18.1 37
17 1504477 PRANEET KUMAR 12.5 38 *       12. 15.6 38 15.6 38
18 1579736 YASH YADAV 5 42 *        5. 6.25 42 6.25 42