REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 01.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3556)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 01.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3556)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM               111 98 101 140 95 92 307 54
2 1324394 RITIK RAJ            86 756 93 277 85 201 264 208
3 1344763 SAKSHAM SONI         110 131 90 327 55 897 255 253
4 1383843 ANANT                96 437 65 882 54 937 215 581
5 1330998 ASHWANI TANWAR       79 1021 83 455 45 1316 207 673
6 1379750 ARYAN GAUTAM         71 1306 63 940 65 582 199 762
7 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  89 656 77 583 32 1970 198 772
8 1380934 SHUBHAM KUMAR        80 983 52 1307 41 1493 173 1129
9 1371764 RAHUL YADAV          33 2612 80 516 37 1691 150 1540
10 1372298 SURAJ SINGH          63 1617 28 2400 39 1601 130 1918
11 1344781 TUSHAR KHANDURI      49 2144 62 965 16 2880 127 1973
12 1380321 KANCHAN CHOWDHARY    63 1617 38 1892 19 2722 120 2085
13 1361803 ASHISH KUMAR         22 2945 56 1167 10 3192 88 2651
14 1380856 JATIN CHAUHAN        25 2848 30 2296 31 2028 86 2687
15 1389924 RAHUL VYAS           16 3125 44 1627 18 2782 78 2797
16 1336073 PRITTESH SINGH       8 3329 21 2793 12 3083 41 3298
17 1333216 SUJYOTI JHA          26 2821 10 3339 4 3402 40 3312
18 1370901 MOHIT YADAV          6 3373 36 1965 -5 3560 37 3344
19 1338253 MONALISA PRIYADARSHI 1 3461 8 3453 9 3219 18 3506
20 1374808 HARSHITA             6 3373 9 3374 -4 3551 11 3541