PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 2774)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 2774)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1584703 SATYAM               37 117 38 180 35 126 110 91
2 1324394 RITIK RAJ            24 551 27 393 26 396 77 301
3 1344763 SAKSHAM SONI         43 62 9 1509 15 1427 67 455
4 1344781 TUSHAR KHANDURI      26 420 23 523 14 1586 63 543
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  17 1038 26 429 11 2091 54 786
6 1330998 ASHWANI TANWAR       26 420 14 1013 7 2588 47 1025
7 1379750 ARYAN GAUTAM         18 970 8 1612 13 1758 39 1367
8 1389924 RAHUL VYAS           11 1579 15 929 13 1758 39 1367
9 1383843 ANANT                15 1233 11 1287 13 1758 39 1367
10 1380934 SHUBHAM KUMAR        14 1317 3 2269 15 1427 32 1709
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY    14 1317 6 1883 9 2368 29 1853
12 1371764 RAHUL YADAV          8 1836 10 1393 10 2242 28 1916