(PHASE TEST) XI IIT IC ON 09.12.2018 RESULT (ATTENDED :264)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(PHASE TEST) XI IIT IC ON 09.12.2018 RESULT  (ATTENDED :264)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (168) M-RANK PHY   (168) P-RANK CHE    (168) C-RANK TOT (504) T-RANK
1 1474550 SAKET RAJ                   48 47 36 42 20 109 104 48
2 1489081 PARAMVIR                    48 47 42 29 12 153 102 52
3 1526794 YASH VARDHAN SINGH          48 47 46 21 8 175 102 52
4 1474548 PRIYAM JHA                  44 64 28 85 18 121 90 78
5 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE       46 53 26 90 12 153 84 93
6 1545302 ANVAY DUBEY                 26 146 22 117 34 46 82 98
7 1514245 RITIK                       36 88 30 74 12 153 78 106
8 1184049 PRADYUMNA OJHA              26 146 24 107 24 77 74 115
9 1519897 UTKARSH KARN                20 180 26 90 18 121 64 137
10 1515221 VISHAL GAURAV               16 199 32 58 6 184 54 148
11 1535884 HARSHIT RAWAT               18 189 8 202 26 71 52 156
12 1538128 ASHISH PANDEY               24 156 18 144 8 175 50 162
13 1459525 ADITYA BISHT                24 156 26 90 -2 228 48 165
14 1520391 ADITYA YADAV                20 180 24 107 2 211 46 172
15 1212184 SHIVAM TRIPATHI             12 207 14 168 18 121 44 175
16 1470347 RAHUL PAL                   20 180 20 132 2 211 42 182
17 1515417 NITISH KUMAR                20 180 20 132 2 211 42 182
18 1511162 AARYAN RAWAT                8 219 20 132 10 165 38 187
19 1540053 AMIT PAL                    26 146 10 189 0 219 36 196
20 1462460 NAMIT JAIN                  22 164 2 224 8 175 32 205
21 1510508 AYUSH SHANDILYA             10 213 24 107 -4 233 30 212
22 1526111 ASHUTOSH KUMAR              8 219 6 207 10 165 24 217
23 1512730 ABHISHEK AANAND             2 232 6 207 12 153 20 221
24 1526083 ATUL KUMAR                  8 219 4 214 2 211 14 228
25 1512381 JATIN RANA                  4 229 4 214 2 211 10 232
26 1529635 ANUJ KUMAR GOND             4 229 -4 236 -12 242 -12 240
27 1528960 AAYUSH ANAND SINHA          -10 243 -18 244 -12 242 -40 244