PASS NEET (NEET MODEL) ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED :316)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 03.12.2018 RESULT  (ATTENDED :316)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1586615 KOMAL                         146 11 151 6 76 7 125 5 498 2
2 1579255 HARSHAL PANCHAL               129 36 152 5 56 24 112 12 449 7
3 1555034 ABHISHEK AHLAWAT              128 40 111 53 84 5 111 15 434 11
4 1573181 CHANDINI SUREKHA              134 24 120 27 72 11 101 22 427 14
5 1578946 SUPRABHA                      138 15 115 43 74 9 98 26 425 15
6 1578424 DRAKSHA PARVEEN               124 49 101 83 54 33 98 26 377 28
7 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA           126 43 103 70 35 78 105 19 369 34
8 1569968 ANUJ AGARWALA                 129 36 116 37 53 34 60 100 358 38
9 1566590 PRIYANSHI JHA                 118 63 87 133 49 39 103 20 357 39
10 1578211 AMIT KUMAR                    98 133 98 95 49 39 111 15 356 40
11 1330631 AYUSH KUMAR                   105 114 110 57 55 28 85 44 355 44
12 1570003 HARSHIT SEHRAWAT              101 122 67 196 75 8 112 12 355 44
13 1578951 RAKSHA JOSHI                  130 33 102 73 24 140 86 43 342 52
14 1583204 AMAN MAHTO                    120 58 95 109 55 28 59 103 329 61
15 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR            111 89 79 161 31 96 101 22 322 66
16 1579380 SEEMA SEHRAWAT                116 68 101 83 44 52 61 96 322 66
17 1574046 VINAMARRATA SNEHA SINGH       111 89 112 50 13 201 63 87 299 84
18 1569282 MUKUL KUMAR                   99 131 100 85 22 151 69 75 290 96
19 1564226 AKSHITA SAXENA                110 94 54 231 37 72 78 57 279 104
20 1573454 DEEPENDER SHARMA              134 24 47 254 26 127 62 93 269 114
21 1579626 AKASH KUMAR                   94 153 97 100 18 178 57 108 266 118
22 1582200 ANJALI KUMARI                 101 122 68 193 26 127 62 93 257 130
23 1568114 ANAMIKA SHARMA                97 138 76 173 23 147 43 147 239 152
24 1583083 PRATEEK KUMAR                 70 226 80 157 35 78 53 116 238 155
25 1568543 SHUBHAM SHARMA                90 171 82 147 14 196 47 131 233 159
26 1573949 RAHUL KUMAR                   85 188 94 115 6 255 46 138 231 161
27 1553808 RITIK                         125 46 20 291 26 127 60 100 231 161
28 1575295 KRISHNAPAL DURG DHWAJ SINGH   103 117 47 254 29 111 46 138 225 166
29 1569992 ANSHALIKA VERMA               84 189 53 235 2 277 84 46 223 170
30 1572399 ADITYA                        99 131 56 229 6 255 15 260 176 221
31 1579242 HARSHIT KUMAR                 50 268 101 83 -6 312 29 206 174 222
32 1586159 MANJEET SINGH                 57 255 63 208 7 249 41 157 168 229
33 1583748 SAVITA                        75 210 45 257 -1 303 37 172 156 239
34 1582450 SHIVAM KUMAR                  57 255 14 303 12 209 63 87 146 253
35 1565785 NAMAN BHARDWAJ                40 281 30 281 14 196 43 147 127 263
36 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA          71 222 3 311 0 300 35 177 109 276