(MAIN) XI IIT REG ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED :755)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 03.12.2018 RESULT  (ATTENDED :755)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1574487 HARKIRAT SINGH      57 211 8 603 38 512 103 477
2 1577931 ADITYA YADAV        66 145 8 603 26 614 100 493
3 1565759 KARTIK SHARMA       68 134 10 577 22 643 100 493
4 1527999 SHUBHAM             31 529 18 502 49 407 98 506
5 1573091 SAHIL KHOKHAR       42 384 17 513 30 578 89 546
6 1548890 PIYUSH              55 236 5 635 10 717 70 621
7 1561133 ABHISHEK SINGH      51 278 5 635 7 728 63 648
8 1567638 SHUDHOPAM SINGH     49 297 9 592 3 744 61 650
9 1573795 AARAV BORAH         37 434 4 646 16 681 57 661
10 1565792 VIPUL GUPTA         38 427 1 681 18 672 57 661
11 1566013 SHOVIK SARDAR       49 297 3 662 5 738 57 661
12 1575921 ADITYAVARDHAN SINGH 47 324 2 670 6 733 55 664
13 1568025 NARAYANAM VAMSI     24 597 14 541 15 687 53 672
14 1571724 SETOO KUMAR         36 451 10 577 6 733 52 678
15 1562242 AARYAN SINGH        28 559 0 712 17 677 45 696
16 1577830 ROHIT BHARDWAJ      15 671 11 569 7 728 33 722
17 1581204 AKASH KUMAR YADAV   4 727 3 662 22 643 29 728
18 1508614 ABHILESH KUMAR RAI  25 585 7 616 -7 754 25 731