JR-NIZ MAIN TEST ON 22.12.2018 RESULT (ATTENDED : 6056)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 22.12.2018 RESULT  (ATTENDED : 6056)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR     69 844 76 660 61 443 206 315
2 1462461 DEV TYAGI             56 1616 48 2789 76 121 180 765
3 1470496 HUNNY SINGH           66 1012 57 1990 56 628 179 782
4 1508618 SUVIGYA GARG          41 2817 61 1649 68 258 170 983
5 1462120 PALAK PRATEEK         29 3858 88 227 53 769 170 983
6 1458511 RUCHIKA PANJA         70 798 24 4793 66 303 160 1250
7 1458886 YASH BHARTARI         24 4278 61 1649 71 209 156 1367
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT    42 2740 36 3919 70 233 148 1617
9 1468738 DIVYA SURI            25 4194 63 1487 57 576 145 1704
10 1462304 NIKHIL TIWARI         61 1304 60 1742 17 3489 138 1947
11 1523281 SACHI SINGH           36 3258 55 2151 46 1122 137 1991
12 1514904 VAIBHAV SINGH         44 2565 56 2067 27 2493 127 2338
13 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL   46 2405 35 3992 44 1234 125 2390
14 1467085 ADITYA RAJ SINGH      54 1762 32 4247 38 1597 124 2430
15 1462462 PRIYA AGRAWAL         40 2903 46 2976 35 1823 121 2540
16 1511500 PLAKSHA               31 3688 43 3250 40 1465 114 2817
17 1456900 NEIELOTPAL RAO        4 5861 53 2333 48 1014 105 3140
18 1458389 ANURAG TAKALKAR       45 2479 28 4514 32 2041 105 3140
19 1518401 RUDRA PRATAP          57 1548 45 3076 0 5726 102 3257
20 1515508 ADITI PATHAK          47 2309 26 4641 26 2585 99 3385
21 1460701 GURU VACHAN           67 954 28 4514 2 5306 97 3480
22 1458622 SURABHI KUMARI        32 3603 45 3076 17 3489 94 3591
23 1462449 TUSHAR JAIN           50 2076 30 4389 13 3960 93 3621
24 1460261 ASLESHA DE            35 3356 36 3919 10 4361 81 4071
25 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR  1 6007 30 4389 47 1074 78 4182
26 1489066 AYUSH KUMAR SINGH     66 1012 0 5984 0 5726 66 4572
27 1481561 KISLAY KRISHNAN       24 4278 8 5654 30 2204 62 4699
28 1519878 ANKIT KUMAR           5 5655 25 4718 16 3591 46 5137