JR-NIZ MAIN TEST ON 08.12.2018 RESULT (ATTENDED : 5802)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 08.12.2018 RESULT  (ATTENDED : 5802)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR    73 462 91 123 31 1577 195 230
2 1458886 YASH BHARTARI        62 970 75 668 54 120 191 273
3 1458511 RUCHIKA PANJA        83 214 51 2460 51 174 185 343
4 1508618 SUVIGYA GARG         57 1284 50 2561 45 366 152 1025
5 1462461 DEV TYAGI            53 1571 41 3426 50 209 144 1260
6 1523281 SACHI SINGH          70 587 31 4304 40 653 141 1376
7 1470496 HUNNY SINGH          69 626 20 5031 45 366 134 1670
8 1462120 PALAK PRATEEK        61 1027 43 3253 28 2006 132 1747
9 1460261 ASLESHA DE           58 1211 48 2747 22 3143 128 1915
10 1518401 RUDRA PRATAP         82 232 34 4083 11 5442 127 1965
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   27 3958 37 3827 53 130 117 2446
12 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    68 670 34 4083 12 5274 114 2592
13 1515508 ADITI PATHAK         48 2005 47 2849 19 3781 114 2592
14 1514904 VAIBHAV SINGH        60 1097 13 5402 41 585 114 2592
15 1458389 ANURAG TAKALKAR      44 2356 22 4925 35 1070 101 3228
16 1468738 DIVYA SURI           31 3622 42 3329 27 2176 100 3279
17 1462462 PRIYA AGRAWAL        27 3958 21 4974 42 515 90 3756
18 1456900 NEIELOTPAL RAO       0 5680 62 1489 26 2354 88 3861
19 1458622 SURABHI KUMARI       33 3446 24 4787 25 2531 82 4154
20 1514399 ANSHU PRIYA          33 3446 18 5147 29 1860 80 4261
21 1481561 KISLAY KRISHNAN      61 1027 0 5753 17 4203 78 4334
22 1462304 NIKHIL TIWARI        42 2563 9 5555 16 4472 67 4762
23 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 46 2165 6 5618 12 5274 64 4884
24 1462449 TUSHAR JAIN          10 5111 19 5093 32 1452 61 4984
25 1511500 PLAKSHA              17 4685 17 5199 26 2354 60 5011
26 1460701 GURU VACHAN          16 4743 20 5031 18 3994 54 5183
27 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH  21 4431 9 5555 13 4995 43 5429
28 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  -4 5781 -13 5809 14 4839 -3 5807