JR-NIZ ADV TEST ON 24.12.2018 RESULT (ATTENDED : 4024)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 24.12.2018 RESULT (ATTENDED : 4024)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (82) M-RANK PHY   (82) P-RANK CHE    (82) C-RANK TOT (246) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH          56 27 38 122 33 49 127 10
2 1462462 PRIYA AGRAWAL        41 191 33 249 7 1798 81 184
3 1458389 ANURAG TAKALKAR      29 622 16 1214 35 32 80 199
4 1467085 ADITYA RAJ SINGH     31 512 16 1214 31 72 78 233
5 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   20 1315 29 377 29 105 78 233
6 1462449 TUSHAR JAIN          43 148 4 2803 29 105 76 262
7 1511500 PLAKSHA              38 269 29 377 8 1679 75 286
8 1514904 VAIBHAV SINGH        24 967 18 1022 31 72 73 317
9 1508618 SUVIGYA GARG         37 294 13 1479 21 350 71 354
10 1462461 DEV TYAGI            23 1052 23 671 16 672 62 567
11 1458511 RUCHIKA PANJA        29 622 2 3073 29 105 60 622
12 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 32 469 22 727 4 2590 58 683
13 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    32 469 21 778 0 3600 53 882
14 1462120 PALAK PRATEEK        18 1525 12 1613 22 304 52 926
15 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  29 622 4 2803 18 527 51 972
16 1523281 SACHI SINGH          33 420 10 1859 8 1679 51 972
17 1458622 SURABHI KUMARI       33 420 3 2870 11 1167 47 1141
18 1458886 YASH BHARTARI        21 1239 13 1479 13 930 47 1141
19 1481561 KISLAY KRISHNAN      19 1384 19 917 8 1679 46 1194
20 1460701 GURU VACHAN          15 1831 0 3582 26 166 41 1414
21 1519878 ANKIT KUMAR          4 3709 3 2870 9 1432 16 2975