JR-NIZ ADV TEST ON 17.12.2018 RESULT (ATTENDED : 6974)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 17.12.2018 RESULT (ATTENDED : 6974)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH          27 170 35 231 30 9 92 26
2 1508618 SUVIGYA GARG         19 505 31 477 30 9 80 51
3 1462461 DEV TYAGI            5 4347 41 75 30 9 76 77
4 1458886 YASH BHARTARI        8 2920 45 35 16 291 69 134
5 1456900 NEIELOTPAL RAO       5 4347 40 95 23 52 68 146
6 1481561 KISLAY KRISHNAN      7 3342 25 1250 21 84 53 499
7 1458389 ANURAG TAKALKAR      19 505 20 2296 11 932 50 643
8 1462449 TUSHAR JAIN          12 1565 27 951 11 932 50 643
9 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 20 417 19 2527 10 1157 49 699
10 1523281 SACHI SINGH          4 4737 35 231 8 1699 47 842
11 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    19 505 24 1448 0 5955 43 1148
12 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH  9 2545 18 2793 11 932 38 1664
13 1462120 PALAK PRATEEK        1 5956 20 2296 13 612 34 2188
14 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   9 2545 21 2042 3 4311 33 2355
15 1458879 PRATYASHU SHEKHAR    -3 6795 15 3675 18 185 30 2803
16 1460701 GURU VACHAN          4 4737 8 5495 16 291 28 3173
17 1458622 SURABHI KUMARI       10 2114 16 3350 -4 6818 22 4251
18 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  9 2545 2 6591 2 4746 13 5735