JR-NIZ ADV TEST ON 10.12.2018 RESULT (ATTENDED : 7559)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 10.12.2018 RESULT (ATTENDED : 7559)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (74) M-RANK PHY   (74) P-RANK CHE    (74) C-RANK TOT (222) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH          49 123 41 449 36 217 126 77
2 1523281 SACHI SINGH          28 1753 33 1434 46 51 107 242
3 1458511 RUCHIKA PANJA        38 590 39 639 25 831 102 339
4 1458886 YASH BHARTARI        31 1307 48 164 22 1122 101 360
5 1456900 NEIELOTPAL RAO       33 1080 40 570 26 758 99 401
6 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   21 3001 38 784 21 1222 80 1105
7 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 34 975 21 3889 24 922 79 1157
8 1462120 PALAK PRATEEK        36 774 18 4644 22 1122 76 1340
9 1462461 DEV TYAGI            36 774 21 3889 14 2503 71 1675
10 1514904 VAIBHAV SINGH        34 975 9 6144 24 922 67 1999
11 1462449 TUSHAR JAIN          12 4934 37 874 12 2971 61 2468
12 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    23 2608 18 4644 0 6564 41 4455
13 1481561 KISLAY KRISHNAN      16 4129 0 7174 16 2131 32 5394
14 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  5 6234 8 6358 15 2272 28 5780
15 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH  13 4677 6 6591 9 3709 28 5780
16 1458389 ANURAG TAKALKAR      7 5923 2 7000 11 3164 20 6415
17 1467085 ADITYA RAJ SINGH     8 5795 6 6591 2 5839 16 6670
18 1460701 GURU VACHAN          3 6572 12 5810 -1 6699 14 6801
19 1458622 SURABHI KUMARI       -4 7419 17 4758 -4 7250 9 7008