JR-NIZ ADV TEST ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 7989)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  ADV TEST ON 03.12.2018 RESULT (ATTENDED : 7989)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (82) M-RANK PHY   (82) P-RANK CHE    (82) C-RANK TOT (246) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR    54 17 26 238 23 482 103 37
2 1470496 HUNNY SINGH          39 244 23 362 28 233 90 84
3 1508618 SUVIGYA GARG         32 660 16 1110 39 37 87 107
4 1462120 PALAK PRATEEK        29 995 9 2594 25 361 63 550
5 1523281 SACHI SINGH          31 773 8 3143 22 579 61 619
6 1462462 PRIYA AGRAWAL        19 2833 25 280 16 1363 60 651
7 1515508 ADITI PATHAK         29 995 17 931 13 1838 59 702
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   29 995 13 1587 15 1476 57 795
9 1458389 ANURAG TAKALKAR      29 995 14 1458 13 1838 56 843
10 1467085 ADITYA RAJ SINGH     23 1919 17 931 15 1476 55 897
11 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH  28 1116 9 2594 10 2634 47 1437
12 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 22 2114 14 1458 2 5821 38 2352
13 1462304 NIKHIL TIWARI        10 5218 22 417 6 3903 38 2352
14 1462461 DEV TYAGI            2 7198 16 1110 18 1040 36 2568
15 1514904 VAIBHAV SINGH        21 2360 1 5338 12 2150 34 2828
16 1458886 YASH BHARTARI        11 5048 32 99 -13 7901 30 3404
17 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  5 6680 9 2594 15 1476 29 3544
18 1456900 NEIELOTPAL RAO       7 6185 14 1458 6 3903 27 3847
19 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    13 4449 10 2454 4 4953 27 3847
20 1462449 TUSHAR JAIN          28 1116 12 1964 -18 7969 22 4559
21 1481561 KISLAY KRISHNAN      3 7168 4 4599 3 5113 10 6276
22 1460701 GURU VACHAN          -1 7690 -1 6254 11 2291 9 6458