GTM - 5 - SR-IZ TEST ON 28.12.2018 RESULT (ATTENDED : 15516)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 5 - SR-IZ  TEST ON 28.12.2018 RESULT (ATTENDED : 15516)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1490446 ARYAN ANAND             100 19 110 16 60 614 270 36
2 1344763 SAKSHAM SONI            60 377 75 323 66 391 201 240
3 1324394 RITIK RAJ               40 1270 61 642 72 248 173 446
4 1383843 ANANT                   39 1361 61 642 61 559 161 592
5 1372298 SURAJ SINGH             53 532 51 1077 50 1265 154 669
6 1330998 ASHWANI TANWAR          59 399 47 1300 38 2929 144 821
7 1433264 SHUBHAM SINGH           18 6106 51 1077 50 1265 119 1416
8 1379750 ARYAN GAUTAM            25 3660 32 3035 60 614 117 1477
9 1344781 TUSHAR KHANDURI         30 2565 50 1128 37 3131 117 1477
10 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL   2 14550 39 2018 73 226 114 1587
11 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     39 1361 31 3230 40 2555 110 1762
12 1366417 HARSH                   46 839 31 3230 32 4368 109 1805
13 1371764 RAHUL YADAV             22 4512 60 679 27 5962 109 1805
14 1333811 DEV PARASHAR            16 6976 51 1077 39 2730 106 1934
15 1380934 SHUBHAM KUMAR           26 3363 32 3035 45 1792 103 2086
16 1389924 RAHUL VYAS              34 1917 27 4146 21 8483 82 3538
17 1361803 ASHISH KUMAR            29 2749 14 9119 39 2730 82 3538
18 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       26 3363 35 2588 20 9071 81 3626
19 1329033 SAHIL HARJAI            9 11055 21 5955 44 1904 74 4444
20 1337305 NIKITA SINGH            16 6976 19 6783 31 4636 66 5521
21 1355767 ARYAN                   8 11607 49 1183 8 14423 65 5691
22 1370901 MOHIT YADAV             17 6514 23 5334 24 7191 64 5872
23 1326509 VARAD VINAYAK GODSE     7 12181 43 1619 8 14423 58 6875
24 1336073 PRITTESH SINGH          7 12181 26 4387 24 7191 57 7061
25 1333216 SUJYOTI JHA             20 5312 14 9119 20 9071 54 7695
26 1376994 VAISHNAVI SINGH         0 15056 15 8577 37 3131 52 8121
27 1565869 ABHINAV RAJ             9 11055 20 6380 18 10052 47 9319
28 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI  14 8111 14 9119 18 10052 46 9567
29 1380856 JATIN CHAUHAN           10 10481 15 8577 21 8483 46 9567
30 1346356 SHIVANGI SINGH          5 13262 10 11271 26 6367 41 10725
31 1491415 NITIN SHOKEEN           9 11055 9 11718 22 8018 40 10961
32 1333293 AKARSH REDDY.T          17 6514 6 13233 16 10940 39 11175
33 1373353 HRITIK KUMAR            10 10481 6 13233 21 8483 37 11632
34 1374808 HARSHITA                14 8111 3 14676 17 10475 34 12376
35 1338092 YASHASVA LONKAR         6 12750 16 7982 7 14669 29 13463
36 1559470 DAKESH RANA             7 12181 8 12326 8 14423 23 14487
37 1378386 KARAN SHARMA            0 15056 8 12326 14 11968 22 14597
38 1352286 NIDHI                   7 12181 10 11271 2 15382 19 14926