GTM - 3 - SR-IZ TEST ON 26.12.2018 RESULT (ATTENDED : 16512)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTM - 3 - SR-IZ  TEST ON 26.12.2018 RESULT (ATTENDED : 16512)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI           105 334 105 51 70 283 280 58
2 1324394 RITIK RAJ              91 1054 97 92 55 962 243 240
3 1380934 SHUBHAM KUMAR          61 5057 68 812 32 4764 161 2062
4 1380856 JATIN CHAUHAN          76 2619 56 1550 20 9339 152 2511
5 1371764 RAHUL YADAV            70 3548 51 2010 25 7270 146 2857
6 1390079 PARTH SANJEEV MENGHAL  61 5057 47 2463 36 3667 144 2988
7 1379750 ARYAN GAUTAM           68 3836 48 2357 26 6779 142 3109
8 1383843 ANANT                  66 4158 45 2740 27 6435 138 3414
9 1330998 ASHWANI TANWAR         72 3212 25 7147 40 2849 137 3481
10 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    68 3836 43 3044 25 7270 136 3557
11 1344781 TUSHAR KHANDURI        74 2950 34 4763 10 13399 118 5119
12 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      72 3212 27 6521 7 14361 106 6407
13 1352437 MAYANK RANJAN          46 8371 35 4527 24 7651 105 6525
14 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH 35 11166 28 6247 32 4764 95 7739
15 1346356 SHIVANGI SINGH         18 14807 36 4277 36 3667 90 8360
16 1372298 SURAJ SINGH            28 12846 19 9156 33 4472 80 9689
17 1491415 NITIN SHOKEEN          44 8908 30 5755 2 15588 76 10215
18 1369570 SAHIL YADAV            49 7669 20 8789 4 15193 73 10654
19 1383018 MANSI GOSWAMI          30 12406 18 9514 19 9760 67 11493
20 1333293 AKARSH REDDY.T         27 13062 20 8789 15 11438 62 12113
21 1565869 ABHINAV RAJ            24 13706 7 13637 29 5737 60 12380
22 1352286 NIDHI                  15 15285 18 9514 9 13735 42 14390
23 1338092 YASHASVA LONKAR        24 13706 12 11701 5 14935 41 14489
24 1336073 PRITTESH SINGH         26 13262 3 14923 5 14935 34 15146