GTM-1 - SR-IZ TEST ON 24.12.2018 RESULT (ATTENDED : 16072)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
GTM-1 - SR-IZ  TEST ON 24.12.2018 RESULT (ATTENDED : 16072)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ               63 472 55 333 100 77 218 163
2 1344763 SAKSHAM SONI            100 30 65 193 50 2002 215 183
3 1383843 ANANT                   46 1521 34 1247 65 925 145 857
4 1380934 SHUBHAM KUMAR           50 1166 25 2493 58 1332 133 1141
5 1330998 ASHWANI TANWAR          43 1846 33 1334 49 2110 125 1365
6 1344781 TUSHAR KHANDURI         46 1521 28 1933 39 3415 113 1787
7 1379750 ARYAN GAUTAM            28 4826 34 1247 45 2578 107 2056
8 1371764 RAHUL YADAV             32 3809 36 1030 36 3894 104 2199
9 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     40 2271 29 1790 32 4774 101 2347
10 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       64 437 7 11705 25 6781 96 2647
11 1565059 PRAGYAN SINGH           22 6860 10 9318 64 962 96 2647
12 1337305 NIKITA SINGH            24 6131 16 5402 55 1544 95 2716
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  2 14847 42 700 37 3730 81 3821
14 1333293 AKARSH REDDY.T          27 5131 26 2259 17 9760 70 5097
15 1389924 RAHUL VYAS              18 8458 32 1425 19 8997 69 5236
16 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH    58 675 4 14192 0 15474 62 6286
17 1361803 ASHISH KUMAR            15 9776 11 8523 31 4988 57 7112
18 1490446 ARYAN ANAND             42 1978 8 10881 6 13993 56 7269
19 1333216 SUJYOTI JHA             13 10678 7 11705 26 6419 46 9162
20 1372298 SURAJ SINGH             20 7647 5 12988 21 8145 46 9162
21 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI  12 11075 8 10881 21 8145 41 10280
22 1374808 HARSHITA                12 11075 8 10881 16 10136 36 11369
23 1338092 YASHASVA LONKAR         10 12040 6 12443 18 9383 34 11798
24 1370901 MOHIT YADAV             20 7647 0 15721 10 12637 30 12676
25 1373353 HRITIK KUMAR            8 12800 8 10881 14 11033 30 12676
26 1376994 VAISHNAVI SINGH         -4 15919 8 10881 14 11033 18 14759