CTM-2 - SR-IZ TEST ON 17.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3168)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
CTM-2 - SR-IZ  TEST ON 17.12.2018 RESULT (ATTENDED : 3168)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI            100 37 55 604 95 156 250 132
2 1324394 RITIK RAJ               63 553 78 212 100 94 241 167
3 1330998 ASHWANI TANWAR          66 467 50 735 78 542 194 480
4 1383843 ANANT                   49 995 71 310 66 976 186 553
5 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     81 185 39 1081 57 1359 177 651
6 1379750 ARYAN GAUTAM            45 1164 48 794 79 508 172 708
7 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH  27 1990 54 627 57 1359 138 1176
8 1371764 RAHUL YADAV             29 1896 70 330 32 2429 131 1291
9 1361803 ASHISH KUMAR            37 1499 44 903 45 1906 126 1361
10 1344781 TUSHAR KHANDURI         35 1602 42 971 42 2035 119 1499
11 1337305 NIKITA SINGH            18 2451 40 1050 52 1595 110 1658
12 1380856 JATIN CHAUHAN           54 824 28 1562 23 2752 105 1755
13 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       34 1640 24 1760 43 1990 101 1842
14 1389924 RAHUL VYAS              21 2294 35 1246 42 2035 98 1895
15 1372298 SURAJ SINGH             31 1788 15 2247 31 2470 77 2280
16 1333216 SUJYOTI JHA             24 2137 2 2977 36 2277 62 2551
17 1370901 MOHIT YADAV             25 2080 10 2572 25 2691 60 2587
18 1336073 PRITTESH SINGH          -1 3131 5 2827 28 2599 32 3000
19 1352286 NIDHI                   1 3083 9 2614 14 2994 24 3074