X FOUNDATION - 18.11.2018 RESULT (ATTENDED : 174)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
X FOUNDATION  - 18.11.2018 RESULT  (ATTENDED : 174)
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT        32 RANK MATHS   96 RANK BIO           44 RANK PHY         44 RANK CHE       44 RANK TOTAL    260 RANK
1 1389267 YUG  SHARMA                         32 6 84 8 38 9 39 6 36 30 229 1
2 1343509 AMAR PRASAD                         27 84 80 15 36 18 26 48 36 30 205 7
3 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA                  27 84 80 15 38 9 29 34 24 69 198 13
4 1445299 VINAYAK ANAND                       27 84 60 72 34 27 35 8 31 47 187 25
5 1363492 AYUSHI NEHRA                        27 84 78 19 31 38 23 63 26 63 185 32
6 1476972 SHATAKSHI                           22 117 64 65 27 55 29 34 26 63 168 50
7 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH                  22 117 57 82 21 111 26 48 39 14 165 55
8 1476610 DAKSH DUA                           27 84 73 33 28 50 21 73 8 139 157 66
9 1461265 MEGHANA YADAV                       22 117 41 109 39 7 15 113 34 37 151 75
10 1447175 JAYANT SAINI                        27 84 58 79 39 7 18 92 8 139 150 77
11 1380302 PRINCE KUMAR                        27 84 62 68 25 84 14 120 18 97 146 83
12 1350551 AADITYA SINGH                       22 117 42 107 26 72 16 109 21 87 127 99
13 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA               22 117 42 107 17 124 23 63 10 123 114 109
14 1494461 MAYON RAJPOOT                       12 152 33 122 29 46 16 109 21 87 111 111
15 1516292 MEGHA SENGER                        19 123 29 130 23 93 18 92 18 97 107 115
16 1511151 SNEHA RAI                           19 123 40 111 18 122 17 95 5 149 99 119
17 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI                 6 163 21 140 18 122 19 84 5 149 69 140
18 1338251 ASHISH JHA                          22 117 8 154 26 72 11 133 -2 171 65 142
19 1485911 TARUN SHRIVAS                       7 161 9 152 16 133 13 125 8 139 53 152
20 1487226 CHANDAN PANDIT                      0 170 18 145 7 158 14 120 9 128 48 159
21 1505011 ASHISH SHARMA                       16 141 9 152 13 143 -2 165 6 144 42 162
22 1386179 PRATAKSHYA SHARMA                   17 139 -18 174 26 72 6 147 2 161 33 166
23 1519253 VUDAYANA CHAITANYA 15 143 0 164 2 167 -7 173 2 161 12 170