TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-05-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-90)

TEST TYPE-MAINS)-XI-IIT-II1-NORTH,TEST DATE-05-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-90)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(120)
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)
CR TOT

(360)
AIR
1 1520820 KHUSHI SAHAY 25 46 75 3 14 54 114 12
2 1486418 BHASKAR ANAND 43 18 32 23 24 27 99 22
3 1497739 HARDIK AGGARWAL 46 14 28 29 24 27 98 24
4 1509858 VINAYAK BHATT 10 73 37 16 5 82 52 58
5 1520443 SHIVAM KUMAR 27 41 13 63 6 77 46 63
6 1516268 TANAY GUPTA 15 66 11 70 10 67 36 73
7 1524237 NISARG KUMAR 20 56 -15 90 15 51 20 81
8 1459940 SUDHANSHU SHAHI 10 73 1 86 2 86 13 84
9 1486037 SAMARTH MUNZNI -5 89 7 77 9 69 11 86