TEST TYPE MAIN-SR IIT IZ L25,EXAM DATE -06-11-2018

TEST TYPE MAIN-SR IIT IZ L25,EXAM DATE -06-11-2018
SNO ADMNO NAME MAT

(120)        
MR PHY

(120)
PR CHE

(120)`
CR TOT

(360)
AIR
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                   87 207 70 1434 50 556 207 334
2 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    54 1608 67 1645 60 186 181 675
3 1433264 SHUBHAM SINGH                       63 1049 70 1434 45 835 178 746
4 1383048 PRATYUSH ARYAN                      53 1680 82 694 34 1931 169 983
5 1401246 DRRUV UPADHYAY                      44 2435 68 1568 36 1687 148 1671
6 1329033 SAHIL HARJAI                        42 2642 50 2984 51 498 143 1884
7 1420007 VISHAL CHAUDHARY                    28 3883 65 1799 34 1931 127 2597
8 1366417 HARSH                               38 2997 57 2376 32 2164 127 2597
9 1330472 SAJAL SINGHAL                       25 4157 52 2810 49 600 126 2637
10 1382752 ISHITA GAUR                         21 4418 59 2228 45 835 125 2672
11 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT               40 2828 42 3631 35 1809 117 3031
12 1326509 VARAD VINAYAK GODSE                 39 2909 45 3410 14 4701 98 3853
13 1330933 KARTHIK NAMBIAR                     16 4734 39 3893 35 1809 90 4172
14 1355767 ARYAN                               39 2909 35 4225 16 4470 90 4172
15 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                38 2997 22 4966 28 2742 88 4241
16 1370999 VEDANSHI SAINI                      22 4366 28 4688 35 1809 85 4340
17 1438261 SHIVAM JHA                          25 4157 37 4048 13 4794 75 4625