TEST TYPE-FOU)-VIII-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018

TEST TYPE-FOU)-VIII-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018
S NO ROLL NAME MAT

(32)           
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
`CR TOT

(260)
AIR
1 1329007 SAGNIK PAL                          17 80 82 10 44 13 39 55 34 54 216 5
2 1516415 ADITYA JHA                          17 80 60 58 36 59 39 55 34 54 186 27
3 1492282 TEJAS CHAUDHARY                     22 32 62 51 40 14 44 9 13 232 181 33
4 1333229 AADITYA MUKU                        17 80 64 40 34 66 31 106 26 136 172 44
5 1338246 RISHAV BHATTACHARYA                 12 149 66 36 36 59 34 89 21 188 169 50
6 1443934 ANUSHA ANAND                        12 149 55 72 38 30 36 57 26 136 167 56
7 1352317 SHIVANSH SINGH                      12 149 50 89 36 59 29 118 36 20 163 61
8 1459330 CHRIS JACOB                         12 149 44 114 44 13 34 89 23 160 157 71
9 1510656 SATWIK GARG                         22 32 33 156 44 13 31 106 26 136 156 76
10 1477527 MADHAV TIWARI                       13 100 35 146 44 13 29 118 31 79 152 81
11 1332868 HARSHAL KUMAR                       7 211 51 84 38 30 26 160 29 91 151 83
12 1583454 SHINJINI DATTA                      19 34 39 134 31 119 26 160 34 54 149 87
13 1363182 KRITI TATRARI                       12 149 60 58 33 79 17 207 26 136 148 91
14 1364239 TEJAS SRIVASTAVA                    22 32 42 121 18 193 29 118 33 58 144 102
15 1343504 AJAY PRASAD                         17 80 45 110 18 193 29 118 31 79 140 115
16 1495642 KANIKA RANA                         22 32 27 187 36 59 35 63 18 209 138 118
17 1567700 AMAN KUMAR PANDEY                   12 149 33 156 33 79 26 160 26 136 130 137
18 1476588 PARAS CHOUDHARY                     5 215 28 182 44 13 31 106 21 188 129 141
19 1554761 AARNAV SURESH                       18 44 32 162 26 155 40 12 13 232 129 141
20 1510328 MANNAT SAWHNEY                      3 222 50 89 39 18 10 228 26 136 128 145
21 1514306 TANMAY RUSTAGI                      17 80 32 162 36 59 16 213 26 136 127 148
22 1507379 PRANSH GUPTA                        10 155 21 204 34 66 28 121 20 190 113 164
23 1487187 ANISH KUMAR                         8 178 27 187 32 90 11 225 27 99 105 184
24 1334890 JAHANVI SENGAR                      17 80 1 243 31 119 21 193 34 54 104 186
25 1376965 ADITYA KUMAR                        4 218 35 146 36 59 9 230 18 209 102 191
26 1509837 TEJAS YADAV                         17 80 18 212 17 194 21 193 28 97 101 192
27 1581094 LAVANYA CHOUDHARY                   2 231 28 182 33 79 15 216 21 188 99 196
28 1458387 MOHIT KUMAR                         11 150 25 194 16 201 15 216 25 139 92 205
29 1436806 MUSKAN JHA                          2 231 17 215 21 183 16 213 21 188 77 219
30 1585192 RICHIT KASHYAP                      13 100 3 241 26 155 11 225 13 232 66 229
31 1341657 JAIDEEP KUMAR                       7 211 19 210 -4 244 21 193 14 221 57 236
32 1480586 VAIBHAV BHARDWAJ                    -3 245 4 240 -7 245 -2 245 1 245 -7 245