TEST TYPE-FOU)-VII-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018

TEST TYPE-FOU)-VII-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018
S NO ROLL NAME MAT

(32)           
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
`CR TOT

(260)
AIR
1 1514198 HARSH KUMAR JHA                     32 14 81 42 34 14 44 17 34 40 225 17
2 1520089 YASH RAJ                            12 73 81 42 44 1 31 54 26 71 194 40
3 1476589 AAYUSH RAWAT                        17 66 76 46 34 14 22 71 36 37 185 46
4 1584832 MOHAL                               28 16 57 67 34 14 33 48 31 58 183 47
5 1562340 PIYUSH KUMAR JHA                    22 59 72 49 21 68 26 63 27 65 168 50
6 1487170 PRANSHU PATHAK                      12 73 69 50 36 4 22 71 26 71 165 52
7 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA               22 59 65 55 21 68 26 63 21 79 155 61
8 1487079 AKSHAY                              22 59 68 51 31 16 14 91 20 80 155 61
9 1464831 SATYAM KUMAR JHA                    2 89 58 65 29 33 39 29 26 71 154 62
10 1462466 ANANT AGRAWAL                       14 67 63 60 40 2 24 65 8 97 149 66
11 1461258 KASHISH YADAV                       17 66 42 78 34 14 34 47 18 84 145 68
12 1502271 RUPAKSHI SAINI                      7 78 42 78 24 45 29 59 39 29 141 70
13 1480867 SAMRIDHI JOON                       22 59 39 80 35 5 17 82 28 63 141 70
14 1470415 KREETIJAYA                          10 74 34 86 39 3 22 71 30 60 135 74
15 1469444 SHAURYA BHANDARI                    1 90 36 84 27 36 16 87 30 60 110 81
16 1534232 VANSH BHARDWAJ                      3 83 38 82 22 46 16 87 9 94 88 88
17 1469442 SUYASH BHANDARI                     12 73 -2 95 34 14 14 91 26 71 84 89
18 1582409 FALAK SIDDIQUI                      -8 99 22 90 29 33 16 87 13 91 72 92
19 1476585 MAJID RASOOL                        2 89 33 87 13 83 10 95 6 98 64 96
20 1495442 MANISHANKAR                         -3 95 -8 97 30 18 -7 99 13 91 25 97