TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-28-10-2018 (TOTAL ATTENDANCE-33)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-28-10-2018 (TOTAL ATTENDANCE-33)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(64)
MR MATH

(192)
MR BIO

(88)
BR PHY

(88)
PR CHE

(88)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 44 13 148 9 88 4 45 19 77 7 402 7
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 44 13 81 21 83 6 57 14 70 12 335 16
3 1460364 RAKSHIT YADAV 34 23 69 24 88 4 47 18 50 20 288 19
4 1474149 BHAWYA 34 23 79 22 65 19 34 25 40 23 252 22
5 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 39 17 40 27 67 18 29 27 72 9 247 23
6 1568063 PARNIKA BANERJEE 38 18 73 23 73 14 19 29 35 25 238 24
7 1576978 ANGEL SOUMYA 27 25 68 25 49 24 27 28 13 33 184 27
8 1515433 SANYAM MUKESH 30 24 39 28 44 27 30 26 33 26 176 29
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 16 31 23 30 63 20 14 31 32 27 148 31
10 1457780 ISHIKA SINGH 19 30 -3 33 45 26 -3 33 17 31 75 33