TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-18-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-22)

TEST TYPE-(FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-18-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-22)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 32 6 96 3 34 10 26 3 44 4 232 2
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 27 10 62 13 34 10 18 7 34 21 175 11
3 1515433 SANYAM MUKESH 27 10 69 10 29 16 8 12 39 16 172 12
4 1568063 PARNIKA BANERJEE 28 7 55 15 24 19 5 16 39 16 151 15
5 1474149 BHAWYA 12 19 49 16 35 3 2 19 34 21 132 16
6 1576978 ANGEL SOUMYA 8 20 45 17 14 22 13 9 40 6 120 18
7 1520377 APRAJITA MISHRA 12 19 23 20 34 10 -12 22 39 16 96 19
8 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 13 17 27 19 19 20 -7 21 39 16 91 21
9 1461295 PIRUSH KUMAR JHA -8 22 28 18 34 10 3 17 34 21 91 21
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 7 21 11 22 29 16 6 15 7 22 60 22