TEST TYPE-((FOU)-VI-STU-NORTH ,TEST DATE-04-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-34)

TEST TYPE-((FOU)-VI-STU-NORTH  ,TEST DATE-04-11-2018 (TOTAL ATTENDANCE-34)
S NO ROLL_NO NAME MAT

(32)
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
CR TOTAL

(260)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 20 17 85 6 34 19 18 25 31 13 188 11
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 17 23 59 19 39 9 21 23 39 4 175 15
3 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 12 28 47 28 34 19 26 20 34 7 153 20
4 1460364 RAKSHIT YADAV 27 11 57 21 25 26 21 23 18 30 148 23
5 1487928 PRANAMYA CHANDRA 2 33 56 22 29 25 27 18 34 7 148 23
6 1515433 SANYAM MUKESH 10 29 50 23 44 3 -5 34 26 21 125 29
7 1474149 BHAWYA 3 32 57 21 32 21 7 30 19 25 118 30
8 1576978 ANGEL SOUMYA 7 31 35 30 30 22 11 28 16 32 99 31
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 12 28 16 32 13 33 3 32 21 24 65 32
10 1520377 APRAJITA MISHRA -2 34 15 33 21 29 3 32 18 30 55 33
11 1457780 ISHIKA SINGH 7 31 -12 34 29 25 -3 33 8 34 29 34