TEST TYPE-FOU)-IX-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018

TEST TYPE-FOU)-IX-STU-NORTH ,TEST DATE-25-11-2018
S NO ROLL NAME MAT

(32)           
MR MATH

(96)
MR BIO

(44)
BR PHY

(44)
PR CHE

(44)
`CR TOT

(260)
AIR
1 1468937 AARYAN KASHYAP                      27 47 96 23 44 117 36 43 16 305 219 37
2 1467443 AYUSH GODARA                        27 47 96 23 44 117 31 94 16 305 214 53
3 1464839 ABHISHEK PANDEY                     12 219 96 23 39 179 33 75 30 135 210 60
4 1463058 AADI MAKRAND JOSHI                  32 12 91 69 44 117 26 152 16 305 209 65
5 1492534 KINSHUK GOSWAMI                     27 47 76 163 44 117 27 136 25 195 199 90
6 1460034 ADITYA SINGH BISHT                  27 47 79 141 39 179 36 43 12 331 193 111
7 1466668 BHARGAVI ANAND                      22 90 96 23 36 217 8 363 30 135 192 114
8 1502772 PAVAN KRISHNA SAI                   12 219 91 69 39 179 31 94 16 305 189 132
9 1476434 PRATEEK RAY                         17 153 81 130 31 292 33 75 23 213 185 144
10 1458875 ABHINAV PAINOLI                     27 47 60 263 34 245 38 32 22 223 181 163
11 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN               13 183 80 138 33 254 38 32 16 305 180 168
12 1507467 DEVANSH                             7 286 88 76 44 117 25 170 15 311 179 174
13 1520426 ANSHITA JAIN                        12 219 73 186 39 179 34 53 18 271 176 178
14 1584503 PRAGYA BATRA                        12 219 91 69 31 292 26 152 16 305 176 178
15 1507422 SHASHANK                            22 90 68 216 44 117 26 152 13 326 173 190
16 1466212 PARTH                               12 219 83 112 36 217 31 94 11 341 173 190
17 1472980 KRISHNANSHU PANDA                   7 286 74 177 44 117 32 79 16 305 173 190
18 1482340 ISHAAN SAINI                        12 219 75 176 39 179 31 94 16 305 173 190
19 1460371 DEVJYOTI NANDI                      23 57 70 206 36 217 27 136 11 341 167 201
20 1524706 SAKSHAM BHATIA                      17 153 75 176 44 117 13 322 16 305 165 204
21 1489316 ANIRUDH PRAJAPATI                   12 219 80 138 39 179 18 271 12 331 161 211
22 1460755 SOUMYA PRASAD                       2 361 70 206 44 117 28 122 16 305 160 215
23 1460335 HARSHET PUSHOULA                    17 153 40 336 36 217 38 32 29 166 160 215
24 1499964 NAINA THAKUR                        14 167 76 163 38 183 23 195 8 365 159 217
25 1476604 ADITYA GHOSH                        -3 398 86 100 31 292 20 247 20 246 154 232
26 1504055 ANVITA GUPTA                        8 257 73 186 39 179 11 338 15 311 146 255
27 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY                  13 183 73 186 26 334 20 247 11 341 143 259
28 1458873 SUYASH CHAMOLI                      14 167 60 263 34 245 26 152 8 365 142 262
29 1505878 ANU SHREE                           2 361 50 293 44 117 21 230 23 213 140 264
30 1584834 PRACHI KUMARI                       13 183 46 314 39 179 14 310 26 186 138 268
31 1520440 POORNIMA BAJPAI                     8 257 62 254 31 292 14 310 13 326 128 282
32 1515272 KUNAL VIJAY                         9 242 63 246 31 292 7 371 16 305 126 290
33 1516405 DEEPAK SINGH                        17 153 51 287 31 292 11 338 14 315 124 297
34 1553246 ARCHIT PANDEY                       14 167 46 314 26 334 27 136 10 351 123 299
35 1505906 VARENYA PANDEY                      1 365 50 293 44 117 9 350 15 311 119 309
36 1506184 RITESH KUMAR SHARMA                 3 332 58 266 34 245 13 322 5 374 113 321
37 1502744 SOMYA MISHRA                        0 375 44 322 36 217 17 279 11 341 108 331
38 1578437 AAKASH SATI                         14 167 39 340 21 362 23 195 11 341 108 331
39 1489060 VAIBHAV KUMAR                       17 153 32 358 23 350 13 322 14 315 99 343
40 1551874 RAMAN GAUTAM                        7 286 16 377 21 362 12 331 -2 398 54 380
41 1571671 KSHITIZ KUMAR SHARMA                -3 398 -9 401 16 378 6 378 -2 398 8 401