TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-14-10-2018

TEST TYPE-CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-14-10-2018 
S NO ROLL NAME MAT

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOT

(79)
AIR
1 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 25 28 13 1 8.5 38 10.5 25 57 26
2 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 24 30 13 1 9 38 8 40 54 29
3 1464831 SATYAM KUMAR JHA 19 38 13 1 8.5 38 9.5 31 50 33
4 1476589 AAYUSH RAWAT 13 44 13 1 8 42 12.5 1 46 40
5 1584832 MOHAL 7 50 13 1 7.5 42 12.5 1 40 44
6 1487079 AKSHAY 4 53 13 1 10 27 10 31 37 46
7 1469442 SUYASH BHANDARI 12 47 11 38 9.5 27 4.5 51 *       37. 46
8 1469444 SHAURYA BHANDARI 12 47 13 1 6.5 49 5 51 *       36. 49
9 1460055 DHRUV SRIVASTAVA 5 51 11 38 9.5 27 7.5 40 33 51
10 1461258 KASHISH YADAV 5 51 13 1 7 49 6.5 46 31 52
11 1476585 MAJID RASOOL 3 54 11 38 7.5 42 6 48 *       27. 53
12 1582409 FALAK SIDDIQUI 0 56 10 44 6 53 8 40 24 54
13 1495442 MANISHANKAR 0 56 13 1 6.5 49 3 54 *       22. 56
14 1487170 PRANSHU PATHAK 1 55 9 49 5 55 1.5 56 *       16. 57