TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-14-10-2018

TEST TYPE-CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-14-10-2018 
S NO ROLL NAME MAT

(40)
MR BIO

(13)
BR PHY

(13)
PR CHE

(13)
CR TOT

(79)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 40 1 13 1 13 1 10 7 76 1
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 33 7 13 1 13 1 12.5 1 71 4
3 1460364 RAKSHIT YADAV 25 8 12 5 6 13 11 5 54 8
4 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 20 9 11 6 7.5 8 11.5 4 50 9
5 1474149 BHAWYA 20 9 5.5 12 7 10 7 11 39 11
6 1515433 SANYAM MUKESH 16 12 9 8 6 13 7 11 38 12
7 1576978 ANGEL SOUMYA 15 13 8 9 7 10 5.5 15 35 13
8 1520377 APRAJITA MISHRA 8 14 8 9 8.5 5 10 7 34 14
9 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 6 15 3 15 5 15 6.5 11 20 15