TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-24-11-2018

TEST TYPE-(ADV.SR IIT IZ L25,EXAM DATE-24-11-2018
Sl.No ADMNO NAME MAT         MR PHY PR CHE CR TOT

(180)
AIR
      60   60   60      
1 1328267 SHUBHAM KUMAR JHA                        31 256 35 29 15 360 81 73
2 1433264 SHUBHAM SINGH                            31 256 13 799 22 99 66 197
3 1366417 HARSH                                    31 256 16 564 18 206 65 217
4 1383048 PRATYUSH ARYAN                           25 427 20 344 12 526 57 332
5 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                         8 1144 22 248 14 415 44 593
6 1329033 SAHIL HARJAI                             10 1053 22 248 8 856 40 714
7 1438261 SHIVAM JHA                               17 733 9 1163 14 415 40 714
8 1382752 ISHITA GAUR                              8 1144 20 344 9 760 37 794
9 1353017 KUSHAGRA BHARDWAJ                        28 341 5 1418 1 1315 34 882
10 1355767 ARYAN                                    17 733 13 799 -1 1448 29 1015
11 1330937 ADITI SINGH                              -2 1480 16 564 13 464 27 1064
12 1329373 AKARSHITA PARVATIYAR                     15 829 8 1242 -1 1448 22 1196
13 1358331 SHUBH SHARMA                             10 1053 6 1376 2 1266 18 1269
14 1350301 ASHUTOSH CHANDRA PANT                    -2 1480 17 489 -1 1448 14 1343