REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 24.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3643)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 24.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3643)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI            60 292 100 132 75 475 235 134
2 1324394 RITIK RAJ               49 604 80 368 85 247 214 232
3 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH     44 827 64 675 44 1794 152 866
4 1383843 ANANT                   36 1295 59 800 56 1171 151 878
5 1371764 RAHUL YADAV             30 1789 64 675 40 2038 134 1186
6 1344781 TUSHAR KHANDURI         43 887 52 1001 24 2935 119 1538
7 1330998 ASHWANI TANWAR          35 1385 29 2062 54 1272 118 1570
8 1380934 SHUBHAM KUMAR           26 2127 54 937 34 2370 114 1685
9 1380321 KANCHAN CHOWDHARY       23 2396 23 2442 55 1225 101 2005
10 1402919 RITICK ROUSHAN          31 1692 25 2332 39 2092 95 2184
11 1389924 RAHUL VYAS              11 3522 45 1272 37 2192 93 2232
12 1333293 AKARSH REDDY.T          14 3124 44 1315 30 2618 88 2366
13 1361803 ASHISH KUMAR            40 1042 9 3283 39 2092 88 2366
14 1333216 SUJYOTI JHA             27 2038 18 2759 41 1954 86 2425
15 1490446 ARYAN ANAND             32 1606 39 1558 8 3484 79 2613
16 1379750 ARYAN GAUTAM            28 1953 11 3184 38 2153 77 2664
17 1336073 PRITTESH SINGH          20 2651 21 2552 20 3097 61 3043
18 1376994 VAISHNAVI SINGH         6 3642 28 2123 25 2869 59 3097
19 1370901 MOHIT YADAV             45 775 -1 3648 13 3356 57 3132
20 1380856 JATIN CHAUHAN           21 2554 7 3387 22 3009 50 3293
21 1372298 SURAJ SINGH             13 3182 29 2062 7 3506 49 3315
22 1338092 YASHASVA LONKAR         35 1385 16 2874 -2 3641 49 3315
23 1337305 NIKITA SINGH            14 3124 5 3457 27 2769 46 3382
24 1352286 NIDHI                   10 3580 17 2814 13 3356 40 3478
25 1374808 HARSHITA                16 2976 4 3550 15 3297 35 3531
26 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI  10 3580 4 3550 5 3549 19 3633