REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 17.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3759)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 17.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3759)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1324394 RITIK RAJ         54 1285 67 467 82 396 203 507
2 1344763 SAKSHAM SONI      56 1203 80 245 60 1212 196 578
3 1324382 SHAURYA KUMAR SIN 74 592 41 1333 47 1938 162 1052
4 1383843 ANANT             68 784 44 1190 49 1822 161 1060
5 1330998 ASHWANI TANWAR    61 1002 37 1541 53 1595 151 1228
6 1361803 ASHISH KUMAR      62 976 33 1792 47 1938 142 1390
7 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ  0 3706 94 82 43 2159 137 1492
8 1380934 SHUBHAM KUMAR     48 1529 39 1431 46 1987 133 1580
9 1380321 KANCHAN CHOWDHARY 83 363 9 3414 41 2289 133 1580
10 1371764 RAHUL YADAV       54 1285 28 2160 37 2506 119 1887
11 1337305 NIKITA SINGH      32 2248 27 2230 54 1540 113 2025
12 1389924 RAHUL VYAS        61 1002 8 3467 22 3237 91 2530
13 1344781 TUSHAR KHANDURI   60 1044 23 2539 1 3714 84 2686
14 1380856 JATIN CHAUHAN     26 2565 23 2539 31 2834 80 2771
15 1333216 SUJYOTI JHA       10 3261 34 1725 32 2792 76 2878
16 1333293 AKARSH REDDY.T    22 2747 -6 3771 54 1540 70 3015
17 1376994 VAISHNAVI SINGH   8 3336 8 3467 45 2043 61 3200
18 1372298 SURAJ SINGH       9 3292 25 2392 24 3162 58 3252
19 1370901 MOHIT YADAV       8 3336 -1 3748 40 2353 47 3436
20 1338092 YASHASVA LONKAR   7 3369 1 3723 28 2992 36 3553
21 1352286 NIDHI             6 3404 23 2539 6 3652 35 3567
22 1374808 HARSHITA          5 3434 9 3414 18 3381 32 3595
23 1383108 ANEESH YADAV      -3 3752 13 3194 19 3352 29 3624