REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 10.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3190)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 10.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3190)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI         80 148 62 197 67 530 209 170
2 1324394 RITIK RAJ            48 751 34 859 76 333 158 495
3 1383843 ANANT                49 723 23 1585 80 253 152 549
4 1379750 ARYAN GAUTAM         41 1006 45 464 45 1393 131 807
5 1330998 ASHWANI TANWAR       46 827 15 2241 64 637 125 903
6 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  65 361 6 2856 49 1218 120 986
7 1361803 ASHISH KUMAR         55 549 12 2440 45 1393 112 1138
8 1371764 RAHUL YADAV          35 1298 25 1423 51 1126 111 1156
9 1344781 TUSHAR KHANDURI      33 1415 30 1073 40 1615 103 1335
10 1380321 KANCHAN CHOWDHARY    33 1415 4 3047 64 637 101 1384
11 1380934 SHUBHAM KUMAR        30 1543 18 1997 53 1062 101 1384
12 1333293 AKARSH REDDY.T       17 2172 26 1348 31 2058 74 2018
13 1337305 NIKITA SINGH         19 2076 4 3047 49 1218 72 2071
14 1372298 SURAJ SINGH          21 1972 24 1519 11 2850 56 2409
15 1373353 HRITIK KUMAR         13 2382 4 3047 28 2209 45 2659
16 1336073 PRITTESH SINGH       -1 3135 18 1997 22 2463 39 2766
17 1352286 NIDHI                7 2709 9 2663 13 2784 29 2932