REVISON - MAIN - SR-IZ TEST ON 03.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3562)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
REVISON - MAIN - SR-IZ  TEST ON 03.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3562)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI           97 19 67 309 75 283 239 64
2 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH    78 114 70 247 51 1095 199 249
3 1330998 ASHWANI TANWAR         66 261 28 2261 61 694 155 694
4 1383843 ANANT                  21 2375 51 818 70 389 142 875
5 1361803 ASHISH KUMAR           49 770 33 1900 51 1095 133 1069
6 1379750 ARYAN GAUTAM           19 2492 47 1026 57 844 123 1268
7 1380934 SHUBHAM KUMAR          48 806 21 2685 51 1095 120 1341
8 1372298 SURAJ SINGH            21 2375 66 337 24 2464 111 1524
9 1344781 TUSHAR KHANDURI        47 844 35 1769 28 2253 110 1550
10 1371764 RAHUL YADAV            28 1883 49 925 29 2201 106 1631
11 1337305 NIKITA SINGH           28 1883 51 818 23 2530 102 1721
12 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      23 2226 38 1579 39 1653 100 1776
13 1389924 RAHUL VYAS             53 627 0 3560 44 1406 97 1851
14 1380856 JATIN CHAUHAN          15 2740 40 1433 39 1653 94 1911
15 1370901 MOHIT YADAV            25 2097 32 1966 30 2147 87 2094
16 1338092 YASHASVA LONKAR        0 3493 34 1830 10 3202 44 3136
17 1338253 MONALISA PRIYADARSHINI 2 3416 14 3082 27 2307 43 3160
18 1336073 PRITTESH SINGH         3 3380 14 3082 25 2418 42 3179
19 1373353 HRITIK KUMAR           32 1618 3 3519 7 3315 42 3179
20 1374808 HARSHITA               2 3416 0 3560 35 1858 37 3276
21 1333293 AKARSH REDDY.T         12 2910 13 3126 10 3202 35 3324
22 1376994 VAISHNAVI SINGH        7 3199 15 3032 7 3315 29 3426
23 1352286 NIDHI                  -8 3575 9 3303 5 3383 6 3561