PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3135)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3135)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI        64 81 40 301 41 611 145 173
2 1324394 RITIK RAJ           49 465 40 301 41 611 130 309
3 1383843 ANANT               54 305 22 873 27 1666 103 670
4 1379750 ARYAN GAUTAM        36 1137 19 1042 28 1582 83 1140
5 1344781 TUSHAR KHANDURI     35 1188 32 504 15 2576 82 1178
6 1330998 ASHWANI TANWAR      29 1591 11 1689 39 732 79 1261
7 1380934 SHUBHAM KUMAR       43 724 17 1148 18 2374 78 1301
8 1389924 RAHUL VYAS          10 2693 23 822 26 1742 59 1907
9 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH  28 1654 12 1582 18 2374 58 1947
10 1380321 KANCHAN CHOWDHARY   29 1591 5 2363 21 2131 55 2041
11 1371764 RAHUL YADAV         16 2373 19 1042 18 2374 53 2101
12 1333293 AKARSH REDDY.T      13 2520 13 1473 19 2305 45 2364
13 1352286 NIDHI               1 3051 2 2748 16 2515 19 3017