PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 18.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3195)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 18.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3195)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1344763 SAKSHAM SONI        60 128 52 185 26 1644 138 259
2 1324394 RITIK RAJ           30 1188 46 273 48 343 124 387
3 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH 48 350 20 1239 38 813 106 625
4 1383843 ANANT               44 470 26 878 16 2399 86 997
5 1389924 RAHUL VYAS          26 1465 34 592 16 2399 76 1248
6 1371764 RAHUL YADAV         22 1786 36 532 10 2829 68 1485
7 1380321 KANCHAN CHOWDHARY   34 937 16 1545 14 2561 64 1617
8 1337305 NIKITA SINGH        20 1957 20 1239 16 2399 56 1913
9 1380934 SHUBHAM KUMAR       22 1786 4 2993 30 1340 56 1913
10 1344781 TUSHAR KHANDURI     34 937 12 1976 10 2829 56 1913
11 1330998 ASHWANI TANWAR      28 1317 18 1366 6 3014 52 2051
12 1490446 ARYAN ANAND         18 2111 4 2993 20 2096 42 2395
13 1379750 ARYAN GAUTAM        22 1786 14 1713 4 3072 40 2470
14 1333293 AKARSH REDDY.T      6 2910 2 3105 22 1964 30 2806
15 1376994 VAISHNAVI SINGH     0 3171 4 2993 10 2829 14 3118