PTA - SR-IZ (INCOMING) ADV TEST ON 05.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3440)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PTA -  SR-IZ (INCOMING) ADV TEST  ON 05.11.2018 RESULT (ATTENDED : 3440)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1383843 ANANT                  41 266 29 628 44 595 114 356
2 1344763 SAKSHAM SONI           47 68 29 628 33 1522 109 455
3 1324382 SHAURYA KUMAR SINGH   36 788 24 892 37 1165 97 764
4 1389924 RAHUL VYAS             34 1077 9 2452 35 1340 78 1533
5 1330998 ASHWANI TANWAR         28 1907 6 2876 41 812 75 1689
6 1379750 ARYAN GAUTAM           25 2252 8 2594 35 1340 68 1939
7 1380934 SHUBHAM KUMAR          37 659 6 2876 24 2209 67 1978
8 1344781 TUSHAR KHANDURI        34 1077 12 2039 8 3098 54 2481
9 1371764 RAHUL YADAV            13 3175 10 2306 28 1905 51 2586
10 1333293 AKARSH REDDY.T         15 3004 9 2452 23 2276 47 2712
11 1380321 KANCHAN CHOWDHARY      27 2066 6 2876 11 2971 44 2794
12 1380856 JATIN CHAUHAN          25 2252 9 2452 8 3098 42 2871
13 1372298 SURAJ SINGH            22 2526 11 2172 7 3128 40 2940
14 1352286 NIDHI                  8 3423 14 1794 11 2971 33 3109
15 1333216 SUJYOTI JHA            12 3226 7 2726 7 3128 26 3248