PASS NEET (NEET MODEL) ON 29.10.2018 RESULT (ATTENDED :327)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 29.10.2018 RESULT  (ATTENDED :327)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1586615 KOMAL                       166 9 158 3 156 5 161 3 641 1
2 1579255 HARSHAL PANCHAL             160 17 114 57 155 7 150 7 579 9
3 1555034 ABHISHEK AHLAWAT            155 29 101 97 171 2 152 5 579 9
4 1573181 CHANDINI SUREKHA            156 21 119 46 147 15 133 27 555 16
5 1583204 AMAN MAHTO                  150 44 125 37 134 28 120 54 529 24
6 1578946 SUPRABHA                    156 21 87 140 155 7 125 40 523 26
7 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA         150 44 128 32 112 54 126 38 516 31
8 1579380 SEEMA SEHRAWAT              155 29 140 14 101 77 115 62 511 34
9 1569300 BITTU KUMAR                 150 44 83 152 116 49 160 4 509 37
10 1578424 DRAKSHA PARVEEN             154 30 111 68 119 43 119 56 503 39
11 1330631 AYUSH KUMAR                 140 76 75 183 165 3 120 54 500 41
12 1566590 PRIYANSHI JHA               170 2 72 194 117 48 107 81 466 49
13 1558565 RITIKA GUPTA                141 69 65 217 121 42 136 24 463 53
14 1574046 VINAMARRATA SNEHA SINGH     138 81 115 55 86 99 122 46 461 54
15 1569282 MUKUL KUMAR                 130 95 124 38 93 92 98 100 445 67
16 1570003 HARSHIT SEHRAWAT            111 155 82 157 122 41 121 49 436 72
17 1568114 ANAMIKA SHARMA              110 158 92 130 105 65 98 100 405 95
18 1578211 AMIT KUMAR                  160 17 51 248 67 133 99 96 377 112
19 1569968 ANUJ AGARWALA               151 36 0 326 79 115 145 13 375 113
20 1578951 RAKSHA JOSHI                155 29 81 165 4 316 123 44 363 126
21 1582200 ANJALI KUMARI               118 132 74 188 79 115 87 131 358 131
22 1573949 RAHUL KUMAR                 90 225 100 103 52 168 110 75 352 135
23 1574455 SONAM                       111 155 112 62 53 165 73 166 349 139
24 1573454 DEEPENDER SHARMA            145 59 0 326 75 120 113 66 333 152
25 1583083 PRATEEK KUMAR               139 78 79 172 55 157 55 221 328 153
26 1579242 HARSHIT KUMAR               145 59 47 257 58 151 62 199 312 166
27 1565785 NAMAN BHARDWAJ              127 104 80 169 18 259 84 137 309 168
28 1572399 ADITYA                      116 145 66 215 33 210 84 137 299 177
29 1569992 ANSHALIKA VERMA             108 165 64 223 4 316 97 103 273 200
30 1579626 AKASH KUMAR                 107 170 43 266 54 161 63 198 267 205
31 1568543 SHUBHAM SHARMA              93 216 44 263 54 161 58 213 249 219
32 1582450 SHIVAM KUMAR                86 236 56 239 43 188 59 210 244 225
33 1383824 ANKIT SINGH                 73 264 21 305 26 229 80 147 200 256
34 1584826 MANSI                       89 228 16 312 13 281 71 169 189 267
35 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA        106 178 17 310 14 278 26 290 163 280
36 1586159 MANJEET SINGH               23 316 12 318 27 223 36 271 98 312