(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 26.11.2018 RESULT (ATTENDED :542)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 26.11.2018 RESULT  (ATTENDED :542)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1547971 DIVAKAR MISHRA              71 90 99 15 54 92 224 35
2 1581778 ABHISHEK KUMAR              57 136 98 17 45 142 200 58
3 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH        20 409 108 6 71 35 199 60
4 1581780 AYUSH VATS                  60 128 59 133 77 27 196 63
5 1582520 SHREY GOYAL                 77 68 59 133 57 72 193 68
6 1580347 PARAS NAYAL                 42 224 95 20 49 119 186 77
7 1570020 KESHAV JHA                  80 57 64 111 33 214 177 93
8 1580345 LAKSHAY VERMA               36 272 91 29 47 125 174 98
9 1565059 PRAGYAN SINGH               77 68 30 327 66 49 173 100
10 1581455 TINKU                       72 86 93 25 0 524 165 113
11 1585245 SHUBHAM YADAV               58 131 61 124 35 200 154 124
12 1560764 SHOBHEET PANDEY             82 48 41 238 28 255 151 128
13 1569216 SHRISTI VARSHNEY            81 53 55 150 15 375 151 128
14 1577829 JAI PRAKASH                 42 224 54 156 52 103 148 135
15 1565869 ABHINAV RAJ                 42 224 54 156 51 113 147 139
16 1572798 YASH RATHORE                63 116 63 113 21 314 147 139
17 1566641 ARPIT PATEL                 64 111 60 128 22 305 146 140
18 1578652 NAMAN KAUSHIK               7 484 87 37 48 121 142 146
19 1568903 ASHWIN GUPTA                56 142 61 124 23 296 140 153
20 1481911 VIDYOTMA                    62 121 19 415 51 113 132 164
21 1557780 PRAJESH RAJ SINGH           67 98 62 121 2 490 131 167
22 1567658 ADITYA VASHISHTHA           43 213 77 64 11 407 131 167
23 1546325 SUMANT KUMAR                51 167 59 133 17 359 127 181
24 1559709 DURGESH MISHRA              45 201 52 168 17 359 114 219
25 1583444 VISHAL SHARMA               42 224 33 297 36 197 111 224
26 1580717 NEERAJ NARWAL               31 310 47 195 32 217 110 227
27 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA          49 182 15 439 38 183 102 255
28 1580039 JARUL JANGID                43 213 16 433 40 165 99 267
29 1582814 SAURAV SHARMA               33 296 35 280 26 267 94 282
30 1566630 MOHIT KUMAR                 0 525 67 99 19 338 86 311
31 1584827 ANKIT KUMAR                 38 254 46 201 2 490 86 311
32 1577504 SAMRAT SINGH CHAUHAN        32 304 36 271 17 359 85 314
33 1580854 ADITYA BAINS                21 393 49 185 14 380 84 322
34 1559470 DAKESH RANA                 41 228 43 228 0 524 84 322
35 1583637 ANKUSH SINGH                37 262 12 458 35 200 84 322
36 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI       12 458 38 262 26 267 76 349
37 1583643 PRIYANSHI YADAV             31 310 20 406 16 368 67 382
38 1583915 MUKESH CHAUHAN              22 383 21 399 24 288 67 382
39 1584389 ANJALI                      15 447 38 262 13 387 66 385
40 1575032 JAYDEV                      22 383 17 427 18 347 57 428
41 1584290 ANJALI SINGH                18 424 16 433 3 482 37 491
42 1586479 SHIVAM YADAV                0 525 0 530 19 338 19 529