(MAIN) XII PASS IIT FAST TRACK ON 19.11.2018 RESULT (ATTENDED :587)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XII PASS IIT  FAST TRACK ON 19.11.2018 RESULT  (ATTENDED :587)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1582520 SHREY GOYAL                110 8 90 30 90 4 290 3
2 1560764 SHOBHEET PANDEY            110 8 97 19 58 88 265 14
3 1570118 SATYAVIR KUMAR SINGH       94 33 76 85 81 15 251 25
4 1547971 DIVAKAR MISHRA             54 210 82 65 87 8 223 42
5 1570020 KESHAV JHA                 78 79 78 79 54 105 210 53
6 1566630 MOHIT KUMAR                82 63 88 37 33 274 203 61
7 1572798 YASH RATHORE               77 85 83 59 38 219 198 68
8 1581778 ABHISHEK KUMAR             85 56 78 79 33 274 196 71
9 1581455 TINKU                      98 25 55 181 33 274 186 83
10 1568903 ASHWIN GUPTA               81 66 59 157 45 156 185 85
11 1581780 AYUSH VATS                 80 69 39 289 57 92 176 104
12 1585245 SHUBHAM YADAV              59 168 59 157 36 237 154 145
13 1580347 PARAS NAYAL                64 136 39 289 46 148 149 164
14 1546325 SUMANT KUMAR               46 270 69 113 27 337 142 188
15 1559709 DURGESH MISHRA             47 262 63 140 31 295 141 192
16 1557780 PRAJESH RAJ SINGH          78 79 46 232 17 425 141 192
17 1565869 ABHINAV RAJ                51 230 20 419 66 44 137 202
18 1577829 JAI PRAKASH                79 76 14 467 43 173 136 204
19 1584827 ANKIT KUMAR                52 224 34 321 41 192 127 231
20 1575032 JAYDEV                     62 146 23 391 34 263 119 256
21 1583915 MUKESH CHAUHAN             42 309 28 353 47 139 117 262
22 1569216 SHRISTI VARSHNEY           71 106 11 491 31 295 113 273
23 1577385 RADHESHYAM TIWARI          1 558 91 28 20 390 112 282
24 1583444 VISHAL SHARMA              51 230 14 467 47 139 112 282
25 1580039 JARUL JANGID               43 300 14 467 51 120 108 294
26 1567658 ADITYA VASHISHTHA          40 328 59 157 9 485 108 294
27 1584718 DHRUV TALWAR               46 270 15 455 46 148 107 300
28 1580345 LAKSHAY VERMA              46 270 27 362 34 263 107 300
29 1578115 JAYESH ANTIL               44 289 11 491 50 124 105 306
30 1582814 SAURAV SHARMA              81 66 10 495 5 518 96 336
31 1577504 SAMRAT SINGH CHAUHAN       31 384 8 508 52 118 91 365
32 1566471 VIPIN KUMAR MISHRA         33 378 9 503 43 173 85 388
33 1557864 LOKESH VERMA               3 550 51 204 31 295 85 388
34 1582444 AMMAN AGRAWAL              43 300 23 391 18 414 84 393
35 1559470 DAKESH RANA                39 334 27 362 10 477 76 425
36 1563562 SHIVANI                    47 262 10 495 19 397 76 425
37 1567809 NIKHIL TIWARI              18 470 48 220 10 477 76 425
38 1547948 DEEPAK RATHORE             27 413 34 321 13 452 74 432
39 1575772 ANKIT JHA                  34 370 33 330 7 507 74 432
40 1579580 VISHAL SINGH BHANDARI      14 498 13 470 42 186 69 445
41 1563285 RITU TIWARI                15 489 18 434 36 237 69 445
42 1583637 ANKUSH SINGH               28 408 11 491 28 325 67 448
43 1579146 GARIMA                     19 468 29 347 0 573 48 518
44 1566641 ARPIT PATEL                49 248 1 558 -3 586 47 520
45 1580854 ADITYA BAINS               -3 584 29 347 18 414 44 529
46 1586479 SHIVAM YADAV               15 489 14 467 14 446 43 532
47 1556988 HARSH KUMAR                19 468 0 573 0 573 19 571